Data delen met open IT-standaarden Informatie en advies Beheer en ontwikkeling
Beheer- en expertisecentrum voor logistieke standaarden

Standaarden

SUTC draagt zorg voor het beheer en de doorontwikkeling van open logistieke ICT standaarden. Een open standaard is een afspraak die is vastgelegd in documentatie en vrij verkrijgbaar is.

Direct naar beheertool SUTC standaarden 

Logistieke ICT standaarden

Standaarden in beheer SUTC

De volgende standaarden vallen onder beheer van SUTC:

  • Open Trip Model 

  • Elektronische Begeleidingsbrief Afval (EBA)

  • STOSAG standaarden afvalinzameling

  • TLN transportopdracht en e-factuur (ontwikkeling voortgezet in OTM) 

Standaarden niet in beheer van SUTC

SUTC beheert ze niet, maar is wel nauw betrokken bij de (door)ontwikkeling van de volgende standaarden, vanuit de relatie met TLN en evofenedex:

  • eCMR; deze wordt aangeboden door diverse leveranciers

  • iSHARE

Ook op nationaal en internationaal niveau werkt SUTC nauw samen met organisaties als GS1, IRU en de ESC met als doel het optimaliseren van het gebruik van ICT standaarden in de logistiek.


Open standaard

SUTC hanteert de uitgangspunten van het Forum Standaardisatie:

  • De benodigde documentatie moet laagdrempelig beschikbaar zijn.

  • Er mogen geen hindernissen zijn op het terrein van intellectueel eigendomsrecht.

  • Er moeten voldoende inspraakmogelijkheden zijn voor stakeholders tijdens de (door)ontwikkeling van de standaard.

  • De onafhankelijkheid en duurzaamheid van de standaardisatieorganisatie moeten verzekerd zijn.