Data delen met open IT-standaarden Informatie en advies Beheer en ontwikkeling

Startpunt standaardisatie in transport en logistiek
Papierloos Transport

Het initiatief Papierloos Transport van Transport en Logistiek Nederland was het startpunt van waaruit logistiek dienstverleners, ICT leveranciers en verladers begonnen met samenwerken aan standaardisatie in transport en logistiek. Het voornaamste doel was het breed mogelijk maken om transportopdrachten, vrachtbrieven en facturen elektronisch uit te wisselen.

Video Papierloos Transport

 
 

Papierloos Transport

Om dit doel te bereiken zijn UBL berichtenspecificaties opgesteld voor transportopdrachten en facturen en is nauw samengewerkt met TransFollow voor de ontwikkeling van de e-CMR. 

Transportopdracht en e-factuur

In de afgelopen jaren is gewerkt aan de implementatie en verdere ontwikkeling. Door ontwikkelingen in de markt, technische ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht is echter gebleken dat het Open Trip Model beter aansluit bij de wens en tendens om te komen tot nog meer standaardisatie.

In overleg met belanghebbenden is daarom besloten om bij alle toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot standaardisatie het Open Trip Model als uitgangspunt te nemen. 

De UBL berichtenspecificaties blijven beschikbaar voor met name de Transportopdracht. De transopdracht is inmiddels conceptueel opgenomen in Open Trip Model versie 5.0.

Voor gebruikers van de oorspronkelijke Transportopdracht en e-factuur roept dit mogelijk vragen op, hoe lang blijven de UBL berichtenspecificaties nog beschikbaar, (hoe) kan ik overstappen naar het Open Trip Model, hoe zit het met ondersteuning?

Schroom niet om bij vragen contact met ons op te nemen via info@sutc.nl!

e-CMR

De ontwikkeling van de digitale vrachtbrief is oorspronkelijk in opdracht van evofenedex en TLN geïnitieerd door Beurtvaartadres onder de naam TransFollow. De verdere doorontwikkeling en uitrol naar alle landen in Europa is in handen van de International Road Union - IRU. Voor meer informatie daarover, zie TransFollow.