Data delen met open IT-standaarden Informatie en advies Beheer en ontwikkeling

Efficiënt digitaal samenwerken

In de nieuwe online economie verandert de wijze waarop bedrijven met elkaar samenwerken en concurreren. De nieuwe mogelijkheden van het internet verandert traditionele Supply Chains in Supply Webs. Bedrijven kunnen via het internet in contact komen met een veel groter publiek, zowel voor klanten als voor leveranciers, waardoor het aantal samenwerkingspartners in de toekomst alleen maar zal toenemen. Het internet maakt tarieven en andere facetten van de logistieke operatie bovendien transparant. Daardoor is het steeds lastiger om als bedrijf onderscheidend genoeg te blijven. Het belang van een efficiënt ingerichte logistieke operatie wordt steeds groter. SUTC wil bedrijven helpen in deze online wereld om veilig en efficiënt data uit te wisselen binnen logistieke netwerken.

Daarom SUTC!

We willen dit bereiken door alle logistieke systemen op een uniforme, eenduidige manier data te laten uitwisselen. Als alle bedrijven dit op een uniforme standaard manier zouden doen, biedt dit grote kansen voor verbeteren van de efficiency van Supply Webs en de logistieke sector. Namelijk, als alle berichten die verstuurd worden tussen willekeurige softwaresystemen op eenzelfde manier opgebouwd zijn kan zowel de verzender als de ontvanger de berichten altijd lezen en begrijpen. Als alle bedrijven binnen logistieke systemen in Nederland elkaar digitaal begrijpen (dezelfde taal spreken), biedt dit veel kansen om efficiënt samen te werken met de meest logische partner voor een specifieke taak. Dit kan het aantal lege kilometers reduceren door flexibel te schakelen tussen partners. Daarnaast maakt het gebruik van standaarden het veel goedkoper om EDI of API verbindingen te leggen.

Ook kan met een standaard de hoeveelheid data die uitgewisseld wordt - als men dat wilt - eenvoudig verhoogd worden om de visibility in de supply chain te verhogen. Daarnaast bieden standaarden veel potentie voor nieuwe functionaliteiten. Als iedereen op eenzelfde wijze communiceert, kunnen straks alle vrachtwagens op dezelfde wijze communiceren met verkeerslichten, begrijpen alle bedrijven de verkeersdata die ontsloten wordt door gemeenten over bijvoorbeeld venstertijden en begrijpen de ILT en de douane alle logistieke informatie die aangeleverd wordt door bedrijven. Dit betekent dat vrachtwagens minder hoeven te stoppen bij verkeerslichten omdat dit beter is voor de doorstroming en dit heeft een positief effect op het milieu. Daarnaast hoeft de ILT vrachtwagens niet meer in alle gevallen stil te zetten omdat ze de informatie digitaal aangeleverd krijgen.

Er zit zoveel potentie in het op uniforme wijze communiceren van informatiesystemen dat SUTC is opgericht. Voor goederenstromen in het logistieke systeem willen wij de bedrijven helpen in de uitdagingen van digitaal data delen. Van het papierloos maken van goederenstromen, de specificaties van de berichtgeving, tot beveiliging van toegang die verleent wordt aan (nieuwe) bedrijven die bedrijfsgevoelige informatie willen ophalen in jouw systeem.

We hebben al veel bedrijven geholpen en merken dat veel bedrijven tegen dezelfde uitdagingen aanlopen. Kijk hier voor use cases en hoe SUTC geholpen heeft om deze uitdagingen op te lossen.

SUTC werkt hiervoor met standaarden die elk een oplossing bieden voor specifieke uitdagingen waar bedrijven tegenaan lopen.Concurrentie verandert

Er zijn supply chain experts die stellen dat je alleen nog maar kunt concurreren op basis van prijs. Daarom moet je je supply chain zo efficiënt mogelijk inrichten en elke dag werken aan operational excellence. Platforms zoals Bol.com zijn, door slim gebruik te maken van nieuwe technologieën, een reden dat experts dit zeggen. De vorm van concurrentie verandert in veel sectoren door platforms. Platforms brengen op een slimme manier vraag en aanbod online bij elkaar waardoor het bereik van zowel klanten als aanbieders een stuk groter wordt. Aan het grote aantal transacties die op het platform wordt uitgevoerd, kun je afleiden dat klanten dit erg waarderen.

Het effect is dat consumenten eenvoudig producten kunnen vergelijken op specificaties, kwaliteit en prijs. Promotie wordt door het platform gedaan waardoor er nog weinig fronten overblijven waarop aanbieders zich kunnen onderscheiden, behalve door goedkoop goede kwaliteit te leveren.


Online Klantwaarde

Bol.com is een platform, maar in feite vindt deze ontwikkeling in elke industrie plaats. Bedrijven moeten steeds meer online waarde leveren aan klanten en leveranciers. Steeds meer informatie moet online beschikbaar zijn. Als een product online niet bij een bedrijf te vinden is nemen medewerkers steeds vaker niet meer de moeite om contact met dat bedrijf op te nemen. Medewerkers van bedrijven gaan steeds meer dezelfde functionaliteit eisen van andere bedrijven zoals ze in de privé sfeer gewend zijn. Dit zijn eisen als transparantie van prijzen, goede beoordelingen, real-time informatie, maar ook eenvoudige koppelingen met informatie systemen. Bedrijven willen eenvoudig en eenduidig toegang tot en communiceren met leveranciers en klanten. De uitwisseling van informatie moet digitaal, simpel en direct te begrijpen zijn. Dit wordt steeds belangrijker voor het leveren van klantwaarde.


Efficiënt data delen

Echter is de vraag voor veel bedrijven hoe ze dit moeten realiseren. Bedrijven weten dat tegenwoordig veel kan, maar welke oplossing of welk systeem biedt nu echt de functionaliteiten die je nodig hebt? Hoe kan ik, in mijn bijzondere situatie, nu echt efficiënt deze data delen met mijn klanten en leveranciers?

evofenedex en TLN geloven dat het kiezen van een softwaresysteem bedrijfsspecifiek is. Er is geen eenduidig advies te geven voor welke functionaliteiten een bedrijf nodig heeft. Echter kan veel winst behaald worden in de uitwisseling van gegevens tussen deze systemen. Een systeem op zich biedt geen online klantwaarde. Het gaat er om hoe de informatie bij de klant en leverancier komt en wat er in de informatie staat. evofenedex en TLN werken actief in de stichting SUTC samen omdat ze geloven dat dit een vraagstuk is die moeilijk op te lossen is voor individuele bedrijven. Daarnaast is de kracht en potentie van een collectieve oplossing zo groot, dat dit onmogelijk van individuele bedrijven gevraagd kan worden.