Data delen met open IT-standaarden Informatie en advies Beheer en ontwikkeling
Standaard voor data uitwisseling rond afval

Elektronische Begeleidingsbrief Afval

De Elektronische Begeleidingsbrief Afval is de open digitale standaard voor de afvalbegeleidingsbrief.

Direct naar EBA documentatie             Meest gestelde vragen

EBA

Gebruikers van deze standaard voldoen aan de wettelijke verplichtingen en wisselen eenvoudig de informatie van de begeleidingsbrief op een gestandaardiseerde wijze uit met partners uit de keten. 

Open IT-standaard

De Elektronische begeleidingsbrief (EBA) is een open IT-standaard voor het uitwisselen van informatie die op de wettelijk verplichte begeleidingsbrief staat opgenomen. Het is de logische vervolgstap op de ontwikkelingen van de laatste jaren met betrekking tot de digitale begeleidingsbrief. Met de EBA kunnen de voordelen van de digitale begeleidingsbrief optimaal worden benut.

Gegevensdrager

De papieren begeleidingsbrief is verplicht tijdens het vervoer van afvalstoffen. De papieren vormvaste begeleidingsbrief is vastgelegd in de Wet milieubeheer. De wet biedt tevens de mogelijkheid om toestemming te krijgen voor het gebruiken van een digitale gegevensdrager, zoals een boordcomputer, PDA, mobiele telefoon, tablet. De digitale begeleidingsbrief is dus feitelijk niets meer dan de wettelijke verplichte gegevens op/in een digitale gegevensdrager.

Tijd en dús geld

De elektronische begeleidingsbrief betreft de interactie tussen partijen, het uitwisselen van de informatie op de begeleidingsbrief op een gestandaardiseerde wijze. Nu sturen veel partijen (gegevens op) de begeleidingsbrief op verschillende manieren naar elkaar. Gevolg is dat iedere ontvanger deze informatie in het eigen systeem moet kloppen of dat er voortdurend nieuwe koppelingen moeten gemaakt tussen de diverse softwaresystemen. Dat kost tijd en dus geld en de kans op fouten bij het overnemen van de informatie kost ook weer tijd en nog meer geld. Met de Elektronische Begeleidingsbrief Afval (EBA)  is dat voorbij. Met 1 druk op de knop zit de juiste informatie in de eigen administratie en in die van uw klanten.

Wie zijn wij?

Wij zijn de gehele afvalsector. De bedrijven bij wie het afval ontstaat (primaire en secundaire ontdoeners), de bedrijven die het inzamelen en vervoeren (inzamelaars en vervoerders), de bedrijven die de afvalstoffen ontvangen en be-/verwerken (recyclers en (eind) verwerkers) en tenslotte de bedrijven die de gehele keten ondersteunen met hard- en software!

Stuurgroep en werkgroepen

Het initiatief om te komen tot de EBA is in 2012 ontstaan. Door de grote behoefte aan standaardisering was het dan ook niet lastig een Stuurgroep te formeren die de eerste lijnen zou uitzetten. Deze groep bestaat uit brancheverenigingen in de afvalsector TLN, BRBS, NVRD, VA, BVOR, MRF, FNOI, EVO en diverse individuele bedrijven.

Met de door de Stuurgroep geformuleerde scope, zeg maar de omschrijving en afbakening van de Open Standaard zijn 2 werkgroepen aan de slag gegaan. In mei 2012 een werkgroep, die in 1 week alle technische specificaties heeft bepaald. Na diverse reviewrondes werd de eerste versie van de EBA in het najaar van 2012 opgeleverd. Begin 2013 is een andere werkgroep aan de slag gegaan die de EBA daadwerkelijk heeft getest in de praktijk. Tevens heeft deze laatste werkgroep een implementatieprofiel, een specifieke handleiding, opgesteld. 

Als voorbeeld, de EBA zelf bepaalt in welke veld van het bericht het kenteken geplaatst moet worden, het implementatieprofiel bepaalt hoe je het kenteken schrijft

De EBA is tot stand gekomen dankzij de steun van heel veel partijen in de keten.

De EBA is gefinancierd door

  • Transport en Logistiek Nederland,

  • Vereniging Afvalbedrijven,

  • NVRD,

  • BRBS Recycling

En is mede mogelijk gemaakt door