Data delen met open IT-standaarden Informatie en advies Beheer en ontwikkeling
Toegang tot containers via standaarden

STOSAG standaarden voor afvalinzameling

STOSAG standaarden zijn open standaarden die de inzameling van afval en grondstoffen door gemeenten faciliteren. Via de standaarden is de data-uitwisseling geregeld voor het verkrijgen van toegang tot verzamelcontainers voor het storten (bijv. door bewoners) en het ledigen van de containers.

Naar de website van STOSAG                             Meer weten over de NVRD?

SUTC beheert STOSAG standaarden voor de NVRD

Sinds 2020 werkt SUTC samen met de NVRD, de vereniging die gemeenten en publieke bedrijven ondersteunt bij het afvalbeheer.

SUTC beheert in opdracht van de NVRD de standaarden voor afval en grondstoffen, die door de STOSAG (Stuurgroep Open Standaarden Afval en Grondstoffen) zijn ontwikkeld. In opdracht van de NVRD en in samenwerking met de afvalbranche heeft SUTC de STOSAG norm in 2020 geactualiseerd. 

Waarvoor dienen de standaarden?

De STOSAG standaarden worden ingezet bij de toegangsprocessen tot ondergrondse verzamelcontainers en voor het ledigen van minicontainers.

De standaarden faciliteren de data-uitwisseling die nodig is voor stortingen in ondergrondse verzamelcontainers en minicontainers. Denk bijv. aan het storten van afval in verzamelcontainers met een bewonerspasje.

Ook faciliteren de standaarden de data-uitwisseling tussen verzamelcontainers en -wagens met de backoffice van de gemeente of het bedrijf dat de afvalinzameling uitvoert.


Waarom standaarden?

De afvalinzameling werkt in toenemende mate met autorisatie van het gebruik. Dit faciliteert de afvalstoffenheffing en regulering van de dienstverlening door gemeenten.

Voor continuïteit, transparantie, efficiency en kwaliteit van container- en pasmanagement zijn databeheerders gebaat bij een leveranciersonafhankelijke uitvoering van het containermanagement.