Data delen met open IT-standaarden Informatie en advies Beheer en ontwikkeling

Workshop 'Codelijsten in OTM'

13 mei 2022

Meer weten?


Bij gebruikers van het Open Trip Model leeft de vraag om de belangrijkste codelijsten voor de logistiek in het OTM beschikbaar te stellen. Deze vraag sluit naadloos aan bij de wens van de Topsector Logistiek om standaardisatie verder te faciliteren. Codelijsten zijn net als het OTM en de eCMR immers ook standaarden.

Codelijsten worden in allerlei modellen toegepast, maar het is vaak een enorme klus voor developers om uit te vinden welke lijsten actueel zijn, welke het meest gebruikt worden, hoe vaak deze geüpdatet worden, op basis waarvan en door wie.

Door de lijsten te beheren, zorg te dragen voor permanente actualisatie en op een centraal punt beschikbaar te stellen, is deze zoektocht niet meer nodig en is er meer zekerheid over het eenduidig gebruik van de lijsten. Dit is essentieel voor de interoperabiliteit van systemen. TNO heeft daarom opdracht gekregen van de Topsector Logistiek om uit te zoeken hoe dit het beste te organiseren.

Tijdens de workshop zijn onderstaande vragen besproken met verschillende marktpartijen en gebruikers van codelijsten:

-        Bepaal welke typen codelijsten van belang zijn voor de logistieke sector

-        Bepaal per type codelijst welke de meest geschikte en actuele is en check dit met de markt

-        Bepaal hoe je de codelijsten het beste toegankelijk kunt maken en maak het ook mogelijk om deze middels een API te benaderen

Nieuwsgierig?

Bekijk hier direct de opname van de workshop!

 
 23 juni, 2022
Deel deze post
Labels
Archiveren
Blog Menno Lambooij: OTM5, wat kun je er nu mee?