Data delen met open IT-standaarden Informatie en advies Beheer en ontwikkeling
Wat doet SUTC?

Voor en door de sector

SUTC zet zich in voor breed gedragen ICT standaarden. Doel is het gehele logistieke systeem digitaal interoperabel te maken, door op een standaard wijze data te delen. Om dit te bereiken werken we samen met bedrijven uit de sector Transport en Logistiek, bedrijven met een logistiek belang én ICT leveranciers aan de ontwikkeling, het beheer en het gebruik van logistieke standaarden.

SUTC is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk; een initiatief van TLN, evofenedex en Nederlands Bureau Binnenvaart (NBB), ondersteund door de Topsector Logistiek.

Beheer

SUTC is beheer- en expertisecentrum voor logistieke ICT standaarden. SUTC beheert standaarden die in samenwerking van de sector zijn ontwikkeld, zoals de TLN transportopdracht, de e-factuur en het Open Trip Model. Daarnaast beheert SUTC de standaard Elektronische Begeleidingsbrief Afval (EBA), waarvan het beheer nog niet formeel georganiseerd was.

Het beheer vindt plaats op drie niveaus: strategisch (visie), tactisch (adoptie) en operationeel (change request) niveau.

Betrokkenheid bij andere projecten

SUTC is daarnaast nauw betrokken bij verschillende overheidsprojecten in het digitale speelveld om de drempels voor bedrijven om hierbij aan te haken zo laag mogelijk te maken.

Expertisecentrum

Logistiek kent een sterk internationaal karakter, is dienstverlenend aan alle sectoren en omvat vele verschillende typen transacties en data uitwisseling. Daarom bestaan er diverse ICT standaarden voor verschillende doeleinden. 

Als expertisecentrum voor logistieke ICT standaarden wil SUTC de verbindende factor zijn om gezamenlijk te werken aan verdere optimalisatie van bestaande standaarden en het stimuleren van het gebruik, zowel nationaal als internationaal. SUTC maakt daarom ook laagdrempelig informatie beschikbaar over standaarden die niet bij SUTC in beheer zijn, zoals iSHARE en TransFollow.


DEFLog

DEFLog staat voor Data Exchange Facility Logistics en is de eerste publiek-private infrastructuurvoorziening voor de logistieke sector. DEFLog maakt het mogelijk om data uit te wisselen tussen bedrijven en overheden. Ook kunnen bedrijven DEFLog gebruiken om onderling data uit te wisselen.

DEFLog brengt data uit verschillende bronnen samen, zodat alles op 1 plek beschikbaar is voor haar gebruikers. En gebruikers die hun data beschikbaar stellen, kunnen exact aangeven welke data zij wel en niet willen delen.  

DEFLog is inmiddels voor een aantal specifieke toepassingen ingericht: het ophalen van actuele data over wegwerkzaamheden voor planners via hun IT-leveranciers, inzicht in vrachtverkeer voor wegbeheerders en voor veilige afhandeling van incidenten. Er er zullen nog meer toepassingen volgen.

De gebruikte standaard voor data uitwisseling is het Open Trip Model. 

Data voor Logistiek

Het project 'Data voor Logistiek' ontsluit logistieke data van alle gemeenten in Nederland op het gebied van venstertijden, milieuzones, gewicht, lengte, breedte en hoogte beperkingen, parkeerplaatsen, voorkeursroutes, gevaarlijke stoffenroutes en laad- en losplaatsen. Deze informatie is direct op te halen vanuit alle Transport en Fleet Management Systemen. Zo kunnen planners werken op basis van correcte, actuele informatie. 

Ter illustratie: op dit moment rijden vrachtwagens zich nog geregeld klem bij bruggen, omdat niet alle navigatiesystemen de juiste brughoogte in het systeem hebben staan. Doordat de data uit dit project wordt beheerd door de wegbeheerders, is deze altijd up-to-date. Ook tijdelijke aanpassingen van voorkeursroutes vanwege een evenement zijn zo beschikbaar voor de planning. 

De data is beschikbaar via het Open Trip Model.

Connected Transport Corridors

Connected Transport Corridors past resultaten uit verschillende succesvolle pilots op het gebied van data uitwisseling toe in de logistieke praktijk. Denk aan konvooi rijden, platoonen, autonome vracht en logistieke standaarden. Op een aantal veel gebruikte logistieke routes stimuleert het project gericht vervoerders om te digitaliseren en data te delen met wegbeheerders en anderen.

Informatieleveranciers geven op basis van deze data-uitwisseling "op maat" snelheids- en route-adviezen en waar mogelijk krijgen de vervoerders prioriteit bij verkeerslichten, zodat de doorstroming verbetert.

De data uitwisseling met boordcomputers van vrachtwagens vindt plaats via het Open Trip Model.