Data delen met open IT-standaarden Informatie en advies Beheer en ontwikkeling

Workshop Codelijsten voor OTM 13 mei as. 9.00-11.00 uur

Codelijsten? Ja. Denk bijvoorbeeld aan de codelijsten voor (Returnable) Transport Items (RTI) en goederenomschrijving. Logistieke bedrijven hebben veel baat bij eenduidige codelijsten om logistieke informatie uit te wisselen. Ook bij het gebruik van OTM. Tijdens deze workshop bespreken we de analyse die TNO in opdracht van de Topsector Logistiek maakte over hoe we bestaande codelijsten kunnen toepassen in het OTM. We gaan daarover in gesprek met gebruikers van het OTM, zodat TNO de feedback en inzichten uit de dagelijkse praktijk kan meenemen in de aanpak.

Meld je meteen aan!

De workshop

TNO voert een opdracht uit voor de Topsector Logistiek om een aanpak te definiëren voor a) hoe om te gaan met internationale én OTM specifieke codelijsten, b) hoe deze te beheren door SUTC en c) deze uniform, online én via API beschikbaar te stellen.

Deze workshop heeft tot doel om inzichten, ervaringen en wensen van gebruikers van het OTM op te halen, zodat de wijze waarop we de inzet van codelijsten in het OTM gaan regelen zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van de gebruikers van het OTM.

Verschillende gebruikers van het OTM hebben ons ook al verzocht om codelijsten om in het OTM te kunnen toepassen. Zie ook https://github.com/opentripmodel/otm5-change-requests/issues/27.

Ook meepraten? Meld je dan nu aan!

Context

In het programma Aanpak Ketendigitalisering van de Topsector Logistiek spelen standaarden, waaronder ook codelijsten vallen, een belangrijke rol. 

Er zijn veel data-standaarden beschikbaar voor de logistieke sector; misschien wel teveel. Voor marktpartijen is het niet altijd eenduidig wélke standaard te kiezen in welke situatie. Ook zijn ze niet even eenvoudig en op een centrale plaats toegankelijk. Daar waar standaarden niet (meer) up-to-date zijn is het vaak niet duidelijk hoe je aanpassingsverzoeken kunt indienen, wanneer deze verwerkt worden, welke governance structuur van toepassing is en óf de standaarden überhaupt nog wel beheerd worden. Dit geldt in het bijzonder voor codelijsten.

Het is van belang om bestaande codelijsten en taxonomieën zo goed mogelijk te hergebruiken en deze te beheren en onderhouden. Mogelijk gaat SUTC deze rol op zich nemen voor verschillende codelijsten.

Door de lijsten via een API beschikbaar te stellen, kunnen software ontwikkelaars deze eenvoudig integreren en gebruiken in hun implementaties.

13 april 2022
Deel deze post
Archiveren
Stel je vraag over OTM!
tijdens ons vragenuur op 14 maart 9.00-10.00 uur