Data delen met open IT-standaarden Informatie en advies Beheer en ontwikkeling

Het Open Trip Model: hoe een visionair idee van Simacan is omarmd door de logistieke sector

Onlangs is de nieuwste versie van het Open Trip Model (OTM) gelanceerd, met interessante uitbreidingen. Met OTM 5.0 is het mogelijk om berichten te standaardiseren voor logistieke processen, zowel voor het volgen van voertuigen, als -sinds kort!- met betrekking tot de lading.

Het Open Trip Model (OTM) is -simpel gezegd- een gestandaardiseerde, uniforme taal voor het elektronisch uitwisselen van logistieke data. Door inzet van OTM kunnen logistieke IT-systemen met elkaar communiceren doordat ze elkaars berichten juist kunnen interpreteren, zonder dat daarvoor maatwerk koppelingen nodig zijn. Het voordeel voor logistieke partijen is evident: hierdoor kunnen zij veel eenvoudiger aansluiten op veel verschillende systemen, en daar hun data delen en ophalen.

OTM is het resultaat van een uniek samenspel: Simacan ontwikkelde het en gaf het vrij aan de logistieke sector. Zij deed dit vanuit de overtuiging dat het model -vrij van commerciële belangen- het best de gehele sector van dienst kan zijn. Simacan is en blijft intensief betrokken bij de verdere ontwikkeling van het model. SUTC, de stichting die namens TLN en evofenedex werkt aan de ontwikkeling, adoptie en implementatie van open IT-standaarden beheert OTM nu namens de sector en werkt nauw samen met IT-partijen, overheid en logistieke bedrijven aan het verbeteren van het model. Met als resultaat deze nieuwste versie. Tijd om ons licht te schijnen op dit praktische en veelzijdige model!

Hoe is OTM ontstaan?

Simacan is de grondlegger van OTM. Zij bouwden een Control Tower, om transportstromen tussen distributiecentra en (supermarkt-)filialen in beeld te brengen. Albert Heijn was launching customer. De Control Tower moest honderden auto’s van veel verschillende transporteurs en vervoerders gaan volgen. Daartoe bouwde Simacan unieke koppelingen tussen alle plannings- en boordcomputersystemen, om ritten vooraf aan te kunnen melden en de status van de ritten tijdens de uitvoering real-time te monitoren. Data en algoritmes zorgen hierbij voor continue updates van de ETA’s. Om het logistieke proces van Ahold te kunnen monitoren, moest Simacan de Transport Management Systemen van alle betrokken transportbedrijven aansluiten.

Dit bleek een tijdrovende klus. Veel te tijdrovend om dit elke keer opnieuw te doen voor klanten. Daarom besloten zij een standaard te ontwikkelen om deze communicatie tussen systemen eenvoudig op te zetten. Dit werd de eerste versie van OTM, een uniforme taal voor de uitwisseling van planningen en statusupdates tussen planningssystemen, boordcomputers en Control Towers. Simacan definieerde het dataformaat en deelde dit met de IT-afdelingen van de verschillende transportbedrijven. Pas later besloten zij er een open standaard van te maken.

Het Open Trip Model is voor de gehele sector

Na de ontwikkeling van het model realiseerde Simacan zich twee dingen:

 1. “Als we willen dat dit model echt toegevoegde waarde heeft, moeten niet alleen onze klanten het gebruiken, maar zoveel mogelijk logistieke partijen. Dit bevordert het samenwerken binnen de transportketen, en is voordelig voor iedereen.”

 2. “Als wijzelf proberen het model aan de man te brengen, levert het ons misschien geld op, maar dan zal het model nooit een sector-brede standaard worden. Waarom zouden andere bedrijven zich moeten en willen conformeren aan het datamodel van Simacan?”


En daarom droegen zij OTM over aan de sectororganisatie TLN en ondernemersvereniging evofenedex, die het hebben ondergebracht in hun gezamenlijke stichting SUTC (Stichting Uniforme Transport Code) - het expertisecentrum voor logistieke standaarden. De symbolische overdracht gaf een sterke impuls aan de al bestaande samenwerking tussen TLN, evofenedex en IT-leveranciers gericht op standaardisatie. Het was ook het startpunt van intensievere samenwerking tussen IT-leveranciers onderling en resulteerde al snel in de oprichting van DALTI (Dutch Association of Logistics and Transport IT suppliers). Met DALTI ontstond één aanspreekpunt voor TLN en evofenedex, maar ook voor overheden en kennisinstellingen.

OTM, destijds inmiddels versie 4, was nu vrij van commercieel belang, en een aantal IT-leveranciers had al snel in de gaten dat het model grote potentie had. Zij besloten samen met SUTC en in nauwe samenspraak met logistieke partijen het model verder door te ontwikkelen.

De betrokkenheid van Simacan bij OTM stopte niet met de overdracht van OTM aan de sector. Samen met andere IT-leveranciers werken zij in de SUTC-werkgroep aan de doorontwikkeling. Daardoor is het sinds kort mogelijk om te communiceren over lading, zonder dat er al een rit gepland is. Ook bevat OTM nu alle gegevens die nodig zijn om een eCMR in te kunnen vullen. Dit was een grote wens vanuit de gebruikerscommunity, en maakt het model nog veel breder toepasbaar in logistieke processen. Simacan faciliteert SUTC op technisch vlak met de doorontwikkeling en bouwt extra faciliteiten ten behoeve van OTM, zoals een validatietool en een open source referentie-implementatie. Deze zullen zij ook blijven doorontwikkelen en onderhouden.

Nieuwe features en voordelen van OTM 5.0

Toepassingen waarvoor diverse logistieke bedrijven het model nu al gebruiken, zijn:

 • Het vroegtijdig delen van transportplanningen met een Control Tower

 • Het delen van locatie-updates van een specifiek voertuig/ transport met een Control Tower

 • Het doorgeven van een transportorder (of een set orders) door een verlader aan een transporteur, inclusief de specifieke vereisten voor het transport

 • Communicatie tussen plannings- (TMS) en boordcomputersystemen (FMS)

 • Integratie van logistieke data van gemeenten in planningssystemen (denk aan een planner die een melding krijgt als hij een rit plant buiten de lokaal geldende venstertijden). Dit geldt ook voor data over: milieuzones, beperkingen in gewicht/ hoogte/ breedte, voorkeursroutes voor vrachtverkeer, parkeerplaatsen en parkeerverboden voor vrachtwagens.

OTM blijkt veelzijdig inzetbaar en dat is de reden dat het nu ook is opgenomen als onderdeel van de basis data infrastructuur die in Nederland (en Europa) in publiek-private samenwerking ontwikkeld wordt. Andere belangrijke elementen in deze basis data infrastructuur zijn DEFLog als fysiek dataknooppunt en iSHARE voor het veilig delen van data.

Marinus Brink van Filogic zegt het volgende over de toepasbaarheid van OTM:

“Wij hebben de betaversie van OTM 5.0 begin 2020 geïntegreerd in ons OpenTMS product, met de focus op communicatie van ons FiLogic Open TMS met boordcomputers en met andere TMS systemen.

Wij zien dat het ontwikkelen van nieuwe boordcomputer-koppelingen in de praktijk veel eenvoudiger en sneller is geworden, omdat wij standaard uitgaan van OTM 5.0-berichten. Om communicatie tussen FiLogic OpenTMS en andere TMS systemen te faciliteren, hebben wij het mogelijk gemaakt om ritten om te zetten naar een OTM 5.0 transportopdracht.  Gebruikers van FiLogic OpenTMS kunnen nu eenvoudig een uitbestede rit naar hun charter mailen in OTM 5.0-formaat, en de charter kan deze naadloos als transportopdracht inlezen in het eigen TMS systeem. Onze ontwikkelaars kunnen zich daardoor richten op onze core business en zijn niet onnodig veel tijd kwijt aan het bouwen van koppelingen.”

Toekomstige ontwikkelingen OTM

En de ontwikkelingen gaan verder. OTM is breed toepasbaar. Zo zijn er gesprekken gaande over toepassing bij data-deel-vraagstukken als:

 • Uitwisselen van data over transportopdrachten voor specifieke deelmarkten; containervervoer, sierteelt, exceptioneel vervoer

 • Uitwisselen van data voor statistische doeleinden, bijvoorbeeld aan het CBS

 • Uitwisselen van data over de Proof of Delivery, zoals de e-CMR

 • Uitwisselen van data bij Carbon Foot Print calculaties, zoals BigMile.

 • Verder optimaliseren van koppelingen tussen planningsystemen en Fleet management systemen

 • Koppeling tussen Transport Management Systemen (TMS) en Warehouse Management systemen (WMS)

3 belangrijke voordelen maken OTM een no-regret investering voor een organisatie:
 1. OTM voldoet technisch en conceptueel aan de eisen van deze tijd. Eenmaal bekend met OTM is het eenvoudig, efficiënt en dus goedkoper om het ook in te zetten voor andere toepassingen. Ook kan OTM perfect samen ingezet worden met andere standaarden zoals eCMR en iSHARE.

 2. OTM is een open standaard. Informatie is laagdrempelig beschikbaar, er is ruimte voor inspraak. Intellectueel eigendom, duurzaamheid én onafhankelijkheid zijn via SUTC geborgd.

 3. OTM ontwikkelt zich als een sectorstandaard die door meer en meer partijen toegepast wordt. Als partijen met OTM werken hoeven zij zich niet meer bezig te houden met inhoudelijke afstemming over hoe de systemen communiceren, maar hoeven zij enkel te zorgen dat de systemen aan elkaar verbonden zijn met een koppeling.

De toegevoegde waarde van OTM is dus dat als je er eenmaal gebruik van maakt voor een bepaalde toepassing, je het vervolgens ook voor andere toepassingen kunt gaan gebruiken, zonder daarvoor grote veranderingen te hoeven doorvoeren. Dat maakt OTM tot een zeer nuttige investering in de toekomst van je organisatie.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. De ontwikkeling van OTM laat dit in de praktijk zien. De standaard die door Simacan is ontwikkeld, is -in handen van SUTC en dankzij intensieve samenwerking tussen vele verschillende partijen- in enkele jaren uitgegroeid tot een open standaard, die flexibel is en gemakkelijk te implementeren. Een groeiend aantal bedrijven en organisaties ondersteunt de verdere ontwikkeling van OTM.

15 februari 2021
Deel deze post
Archiveren
Samen werken aan standaardisatie – TNO & SUTC