Data delen met open IT-standaarden Informatie en advies Beheer en ontwikkeling
Vervoerenquete

Voucher voor koppeling CBS

Ondernemers (of hun IT-leveranciers) die hun ritdata geautomatiseerd willen gaan delen met het CBS met behulp van het Open Trip Model kunnen een voucher aanvragen voor enerzijds de voorbereiding van de IT-systemen en anderzijds het daadwerkelijk maken van de koppeling(en). Op deze pagina vind je de voorwaarden voor toekenning van de vouchers en het aanvraagformulier.

 Ga direct naar het aanvraagformulier

Voorwaarden

Een VESDI voucher bestaat uit financiële ondersteuning voor vereenvoudiging van de verplichte vervoerenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek, door inzet van het Open Trip Model.

Partijen kunnen vouchers aanvragen voor de voorbereiding van IT-systemen en de realisatie van koppelingen voor het geautomatiseerd aanleveren van ritdata voor de vervoerenquête.

Partijen kunnen één voucher aanvragen voor de voorbereiding (€ 2.000,-) en één per gerealiseerde koppeling (met een klant) (€ 1.000,-), met een maximum van drie koppelingen.

Het maximale bedrag van de voucher à € 5.000,- wordt als volgt toegekend:

  • € 2000,- initieel op basis van goed onderbouwde aanvraag

  • € 1000,- per gerealiseerde koppeling op basis van aantoonbaar bewijs (bijv. documentatie van de interface, voorbeelden, of een bevestiging van het CBS)

Ingediende casus kan gebruikt worden in communicatie uitingen vanuit SUTC en de Topsector Logistiek.

Deze voucherregeling is mogelijk gemaakt door de Topsector Logistiek. Hiervoor gelden bepalingen voor cofinanciering vanuit het bedrijfsleven. Deze mag bestaan uit bijdragen in cash of in in-kind. Aanvrager voert een summiere registratie van gemaakte uren en deelt deze periodiek met SUTC.