Data delen met open IT-standaarden Informatie en advies Beheer en ontwikkeling

Workshop 'Codelijsten in OTM'

13 mei 2022

Meer weten?


Bij gebruikers van het Open Trip Model leeft de vraag om de belangrijkste codelijsten voor de logistiek in het OTM beschikbaar te stellen. Een standaard dekt vaak niet de volledige set van afspraken die nodig is voor interoperabiliteit. Vaak is een verwijzing naar een andere standaard nodig. Codelijsten zijn daar een voorbeeld van.  


Een codelijst is een lijst van toegestane waarden voor een bepaald data element. 

De codes hebben elk een beschrijving of definitie, zodat verschillende systemen deze kunnen gebruiken en elke code daarbij steeds dezelfde betekenis heeft. Denk bijvoorbeeld aan de bekende landcodes. Daarin staat NL voor Nederland.


Er zijn al veel gestandaardiseerde codelijsten beschikbaar voor de logistieke sector; misschien zelfs teveel. Voor marktpartijen is het vaak onduidelijk welke codelijst te kiezen in welke situatie. Ook zijn ze niet altijd eenvoudig vindbaar en toegankelijk. 

Wanneer we de codelijsten beheren, zorgdragen voor permanente actualisatie en deze op een centraal punt beschikbaar stellen, hoeven marktpartijen niet meer te zoeken en is er zekerheid over het eenduidig gebruik van de lijsten. Dit is essentieel voor de interoperabiliteit van systemen. De Topsector Logistiek heeft TNO daarom opdracht gegeven om uit te zoeken hoe dit het beste te organiseren.

Om deze opdracht goed te vervullen hebben TNO en SUTC deze workshop georganiseerd waarin TNO marktpartijen en gebruikers van codelijsten kon consulteren. De onderstaande vragen kwamen daarbij aan de orde:

-        Bepaal welke typen codelijsten van belang zijn voor de logistieke sector

-        Bepaal per type codelijst welke de meest geschikte en actuele is en check dit met de markt

-        Bepaal hoe je de codelijsten het beste toegankelijk kunt maken en maak het ook mogelijk om deze middels een API te benaderen

Nieuwsgierig?

Bekijk hier direct de opname van de workshop!

 
 23 juni 2022
Deel deze post
Labels
Archiveren
Blog Menno Lambooij: OTM5, wat kun je er nu mee?