Data delen met open IT-standaarden Informatie en advies Beheer en ontwikkeling

Financiële bijdrage voor koppeling met CBS

Maak nu gebruik van onze voucherregeling!

Sinds kort is het voor bedrijven mogelijk om op basis van het Open Trip Model een koppeling te maken met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), zodat zij hun data eenvoudiger kunnen aanleveren. Bedrijven die dat de komende tijd willen doen, kunnen hiervoor een financiële bijdrage ontvangen vanuit de Topsector Logistiek. Aanvragen lopen via SUTC.

Eenvoudig aanleveren vervoerdata aan Centraal Bureau voor de Statistiek

Begin dit jaar is het project VESDI gestart, een samenwerking tussen het CBS, SUTC en de Topsector Logistiek. Doel van het project is om de aanlevering van data aan het CBS te vereenvoudigen voor het logistieke bedrijfsleven. De inzet van het Open Trip Model (OTM) maakt het mogelijk om de aanlevering van gegevens -gecontroleerd- te automatiseren. Om dit voor elkaar te krijgen is het noodzakelijk om enige aanpassingen te doen in de IT-systemen.

Wie, wat en hoe?

Om tegemoet te komen in de kosten voor de aanpassingen stelt de Topsector Logistiek vouchers beschikbaar voor het bedrijfsleven. De bijdrage varieert van € 2.000,-- tot maximaal € 5.000,-- per bedrijf. Uitkering vindt plaats na aantoonbare realisatie van de koppeling.

De vouchers zijn beschikbaar voor alle bedrijven die data gerelateerd aan het goederenvervoer moeten of willen aanleveren bij het CBS.

Dit zijn o.a.

  • Beroepsgoedererenvervoerders

  • Eigen vervoerders

  • ICT leveranciers (faciliterend aan logistiek bedrijfsleven)

Voor meer informatie over de voucherregeling en aanvragen van een voucher, neem contact op met Wout van den Heuvel: wheuvel@sutc.nl.

Vele voordelen

Het mes snijdt aan vele kanten: deze ontwikkeling helpt bedrijven het CBS te voorzien van meer én betere logistieke data en tegelijk hun administratieve lasten te verlagen. De verbeterde data van het CBS stelt overheden én bedrijfsleven in staat om beter gefundeerde besluiten te nemen over beleid en aansturing. Bedrijven die met deze regeling hun systemen aanpassen voor het OTM hebben ook nog het voordeel dat zij eenvoudiger data kunnen uitwisselen met andere partijen, en data kunnen gebruiken uit bronnen die middels OTM worden ontsloten.

SUTC is een initiatief van evofenedex en TLN om logistiek dienstverleners, verladers, eigen vervoerders en ICT leveranciers te helpen hun logistieke data veilig en efficiënt te delen met elkaar en binnen hun eigen onderneming.

Meer informatie over het project VESDI vind je hier

7 juli 2021
Deel deze post
Labels
CBS
Archiveren
Het Open Trip Model is ‘here to stay’