Data delen met open IT-standaarden Informatie en advies Beheer en ontwikkeling

Data (on)verwachte werkzaamheden in je TMS?Binnenkort beschikbaar in OTM

(On)verwachte wegafsluiting, omleiding, te laat om je goederen af te leveren, ontevreden klanten.. Als logistiek dienstverlener wil je dit soort situaties te allen tijde voorkomen. Maar informatie of eigenlijk data over wegwerkzaamheden is niet eenvoudig toegankelijk en zeker nog niet geschikt om te verwerken in Transport management systemen of boordcomputers. Daarom werken het NDW en de werkgroep OTM van SUTC in opdracht van SmartwayZ.NL samen met wegbeheerders om data over wegwerkzaamheden eenvoudig en uniform beschikbaar te maken voor IT-systemen, via het OTM. Vanaf de tweede helft van 2022 kunnen alle IT-leveranciers deze data beschikbaar maken voor hun logistieke klanten.

We spreken Marinus Brink van FiLogic, projectmanager van het project. FiLogic was al actief bezig om data over wegwerkzaamheden te implementeren in haar TMS en had dus al de nodige kennis en ervaring. Daarom heeft SmartwayZ.NL hem gevraagd om te werken aan een schaalbare oplossing, waarmee alle IT partijen en andere belanghebbenden over deze data kunnen beschikken. Marinus: ‘Om te komen tot een werkbare en breed gedragen oplossing, bespreek ik de ontwikkelingen in het project met de werkgroep Open Trip Model (OTM), waarin de Dalti-leden TANS, Adabt-IT, Transportial en wijzelf zitting hebben.’

Hapklare relevante data voor de logistiek planner

Wegwerkzaamheden vinden plaats op rijkswegen, provinciale wegen en gemeentelijke wegen en worden bijgehouden door de wegbeheerders: Rijkswaterstaat, de provincies en de gemeentes. Zij doen dit al vele jaren elk op hun eigen manier. Het NDW (Nationaal Dataportaal Wegverkeer) verzamelt en actualiseert deze data op één centraal punt. Marinus: ‘Je kunt je voorstellen dat dit een gigantische bulk aan informatie is, die niet te verwerken is door een individuele vervoerder of TMS. De kwaliteit, de actualiteit en de mate van detail verschilt nogal, net als de omschrijving van de activiteit. Ook is de informatie op een manier gestructureerd die voor de wegbeheerder handig is, maar voor de logistiek niet.’

Het doel is dus dat deze data straks eenvoudig en laagdrempelig beschikbaar is voor alle partijen in de logistiek. Kan je vertellen hoe dat er dan straks uit ziet?

Marinus: ‘IT-leveranciers of IT-afdelingen van logistieke organisaties kunnen zich abonneren op de feeds en updates over weg­werkzaamheden van het NDW. Wijzelf krijgen deze data nu ook al, maar wij moeten deze zelf aanpassen en geschikt maken voor logistieke toepassing. Straks krijgen we deze data over wegwerkzaamheden hapklaar toegestuurd. Hapklaar betekent in een voor ons acceptabel formaat – het Open Trip Model – en met alleen de voor de logistiek relevante informatie over wegwerkzaamheden. Deze data kunnen we direct beschikbaar maken in ons platform.’

‘Wanneer een planner via ons TMS een route optimaliseert, kan deze een automatische check doen of er wegwerkzaamheden zijn op de route. Hij ziet de impact ervan en kan besluiten om al dan niet een alternatieve route in de plannen. Doordat wij de actuele data in ons platform hebben staan, is het voor de klant niet nodig om zelf grote bestanden te downloaden of te bekijken, maar kan hij precies die data raadplegen die hij wil, op het moment dat hij wil.’

Een sectie ondertitel

'Dankzij de voorbewerking van de data en de vertaling naar het OTM, is het straks ook voor andere IT-partijen heel eenvoudig om dit aan hun eigen klanten aan te bieden. En dat is waar we naar toe willen: data over wegwerkzaamheden voor iedereen beschikbaar! Wellicht komt er nog een vervolg met bijvoorbeeld file informatie en historische ritdata.’

Ook gebruik maken van deze kans?

IT-leverancier: zorg dat je met OTM aan de slag kunt

Logistiek dienstverlener: vraag je IT-leverancier om dit te regelen

 De weg ernaar toe: data geschikt maken

Om dit doel te bereiken wordt in dit project het nodige werk verzet. Het NDW werkt samen met de wegbeheerders om de kwaliteit van de data te verbeteren en consistent te maken. Marinus: ‘Voor de wegbeheerders zelf heeft het trouwens ook grote voordelen als de logistiek goed op de hoogte is van de situatie op de weg. Denk bijvoorbeeld aan de impact van een vrachtwagen die vastloopt bij een onverwachte wegafsluiting op de veiligheid en verkeersdoorstroming ter plekke.’

De IT-leveranciers die meewerken in het project werken aan het geschikt maken van de data voor de logistiek. Marinus: ‘Wegbeheerders maken onderscheid tussen verschillende situaties op de weg, zoals een aangepaste maximum snelheid, een rijbaanafsluiting, of bijvoorbeeld gras maaien. Logistiek planners zal het een zorg zijn of er gemaaid wordt. Zij willen weten of er restricties zijn, wat de invloed daarvan is op de rit en of ze beter een alternatieve route kunnen kiezen. Wij zorgen ervoor dat de informatie op zo’n manier vertaald wordt dat een TMS direct de bruikbare informatie krijgt in de taal van het OTM.’

De rol van het Open Trip Model

Gekozen is om het OTM als standaard te gebruiken. Wat maakt dat het OTM hier geschikt voor is? Marinus: ‘Ik ben zelf vanaf het begin al fan van het OTM, vanwege de eenvoud. Je kunt transport gerelateerde info heel eenvoudig omschrijven in het model; daardoor is het voor IT-leveranciers heel laagdrempelig om te adopteren. Voor de wegwerkzaamheden kunnen we simpelweg voortborduren op de al in het model bestaande ‘constraints’, beperkingen waar planners rekening mee moeten houden.’

‘We willen de data over wegwerkzaamheden voor alle logistiek dienstverleners en transporteurs beschikbaar maken. Daarvoor is het wel nodig dat alle IT-leveranciers dit gaan aanbieden aan hun eigen klanten. Om de drempel voor de leveranciers zo laag mogelijk te maken, zorgen we dat de data hapklaar te gebruiken zijn en in een standaardtaal die al door vele partijen gebruikt wordt.’

Teveel of te weinig informatie - een fijne balans

Het bepalen welke informatie de logistiek dienstverlener precies nodig heeft en welke niet, is niet eenvoudig en zal per logistiek dienstverlener verschillen. Hoe bepalen jullie welke informatie wel en welke niet aangeleverd wordt?

Marinus: ‘Bij het omzetten van de informatie van de wegbeheerder is het continu zoeken naar de juiste balans tussen te weinig en te veel informatie. Want wat is relevante informatie? Er zijn soms wel 20 losse data elementen, waarvan vele op dit moment nog niet relevant zijn. Maar wellicht in een latere fase wel? Sommige informatie is wellicht interessant voor de ‘human touch’, de inschatting van de planner zelf. En wat heb je voor een systeem echt nodig, en wat is nice-to-have? Dit is een fijne balans waarover we een open debat voeren binnen de OTM community. Het is enorm belangrijk dat we elkaar hierbij scherp houden. Want soms kan een specifieke situatie of gebruiker andere zaken nodig hebben dan je nu voorziet. Daarom bouwen we de mogelijkheid in om suggesties te doen, en zijn er opties die je aan of uit kunt zetten. Het is vervolgens aan de IT-leverancier om te beslissen wat hij aanbiedt aan zijn klanten.’

Oproep

Willen alle logistiek dienstverleners gebruik kunnen maken van de data over wegwerkzaamheden, zullen hun IT-leveranciers deze mogelijkheid moeten gaan aanbieden. Voor hen die het OTM al gebruiken, is dit heel eenvoudig. Voor de andere partijen vergt dit nog enige aanpassing in de systemen. Wij roepen alle IT-leveranciers op om zich voor te bereiden op deze mogelijkheid om hun klanten verder te ontzorgen. En aan alle logistiek dienstverleners: vraag bij je IT-leverancier naar deze mogelijkheid!

6 juli 2022
Deel deze post
Labels
Archiveren
OTM faciliteert laagdrempelig gebruik van logistieke data met machinelearning en artificial intelligence
PDEng promotie Sebastian Piest bij Universiteit Twente