Data delen met open IT-standaarden Informatie en advies Beheer en ontwikkeling

Bedrijfsleven, CBS en overheid realiseren sterke verbetering data-uitwisseling

Goede basisdata is van groot belang voor het generen van stuurinformatie voor overheden en het bedrijfsleven. In een gezamenlijk project in opdracht van de Topsector Logistiek realiseren Centraal Bureau voor de Statistiek en de Stichting Uniforme Transport Code (namens TLN en evofenedex) een digitale infrastructuur om het delen van logistieke basisdata vanuit het bedrijfsleven met het CBS, makkelijker te maken. Het VESDI-project is een impuls om de kwaliteit en de kwantiteit van deze data te verbeteren.

Rechtstreeks vanuit IT-systemen gegevens aanleveren

Een essentieel onderdeel van het VESDI-project is het vereenvoudigen van de manier waarop bedrijven gegevens aanleveren bij het CBS in het kader van de verplichte wegvervoerenquête. Voor veel bedrijven is dit een jaarlijks of zelfs maandelijks terugkerende activiteit waarbij de gegevens handmatig worden ingevoerd. Enkele grote beroepsvervoerders leveren hun data al jaren elektronisch, rechtstreeks vanuit transport managementsystemen aan, maar door dit gezamenlijke project wordt dit nu voor veel meer bedrijven gemakkelijk toegankelijk. Bedrijven kunnen via het Open Trip Model - een open source data-deelmodel ontwikkeld voor en door het logistieke bedrijfsleven met ondersteuning van de Topsector - rechtstreeks uit hun IT-systemen gedetailleerde data bij het CBS aanleveren. Het invullen van een papieren of webbased enquête wordt hiermee verleden tijd. Ook wordt hierdoor de kwaliteit van de door het CBS gegenereerde statistische data veel hoger en dat zal voor de afnemers van CBS-data zoals overheden en bedrijfsleven een groot voordeel zijn.

Het realiseren van lastendrukverlichting in het bedrijfsleven en tegelijkertijd de CBS-vervoersstatistieken verbeteren en toegankelijker maken, is een belangrijk doel. Daarbij staat de veiligheid van data en privacybescherming van bedrijven bij het verwerken van de gegevens bij ons voorop.”

- Angelique Berg, directeur-generaal CBS

Hoe werkt het?

Het is een interface die communiceert op basis van het Open Trip Model. Het OTM is eigenlijk een soort woordenboek om logistieke data uniform en eenvoudig te delen. In dit woordenboek is nu de databehoefte vanuit de CBS-vervoerenquête – de ritgegevens – gedefinieerd en kan vrij toegepast worden in de door het bedrijfsleven gebruikte IT-systemen.

Als wij vanuit het bedrijfsleven vinden dat het CBS haar werk goed en eigenlijk nog beter kan gaan doen, dan moeten wij als bedrijfsleven ook bereid én in staat zijn om het CBS van goede en voldoende data te voorzien. Dit project maakt dit mogelijk en wij kijken nu al uit naar meer en betere statistische informatie vanuit het CBS waarmee wij de sector en het bedrijfsleven beter kunnen informeren.”

- Elisabeth Post, voorzitter Transport en Logistiek Nederland

Wat levert het op?

De voordelen zijn dus meervoudig; betere statistieken als basis voor overheidsbeleid en benchmarking, eenvoudiger logistieke data delen op basis van open IT-standaarden, het verminderen van administratieve lasten van ondernemers en weer een stap vooruit als het gaat om de digitalisering in het bedrijfsleven en in de logistiek als geheel.

“Mooi voorbeeld van publiek-private samenwerking, om praktische voordelen te combineren met structurele verbeteringen.“

- Aad Veenman, boegbeeld Topsector Logistiek

In dit project komen een aantal puzzelstukken mooi samen die de afgelopen jaren in publiek-private samenwerkingen tot stand gekomen zijn. De ontwikkeling van de technische hulpmiddelen, zoals nu het Open Trip Model, maken deze samenwerking technisch mogelijk. Belangrijker is misschien nog wel het draagvlak dat met partijen als ministerie IenW, SUTC, DALTI, TLN, evofenedex en CBS gecreëerd is om dit te realiseren. Wellicht in Nederland niet zo bekend, maar met deze aanpak lopen we ver voorop in Europa.

Bedrijven kunnen aansluiten

Dit project is een belangrijke stap voorwaarts naar datagedreven logistiek. Met het toepassen van het Open Trip Model wordt de basis gelegd om eenvoudig data te delen over het voertuig, de zendinggegevens en de energieprestatie. Een duidelijke vermindering van administratieve lasten.

Op basis van dezelfde standaard kunnen bedrijven eenvoudiger aansluiten op platforms voor Carbon Footprint calculaties, transportopdrachten uitwisselen, aansluiten op samenwerkingsplatforms & control towers en een belangrijke bijdrage leveren bij het oplossen van vraagstukken over uitwisselen van data aangaande proof of delivery/e-CMR en emballage.

Meer informatie?

Voor bedrijven die aan de slag willen met efficiënt data delen op basis van open standaarden of een bijdrage willen leveren aan datagedreven beleid, is documentatie en uitleg beschikbaar via SUTC, CBS of IT-leveranciers.

5 mei 2021
Deel deze post
Labels
CBS
Archiveren
CBS en transportsector slaan handen ineen