Data delen met open IT-standaarden Informatie en advies Beheer en ontwikkeling

Poort8 - Wie verleen ik toegang tot mijn systeemdata en hoe reguleer ik dat?

Poort8 is een jonge start-up met veel logistieke ervaring”, aldus Willem Maagdenberg (een van de oprichters). Poort8 is opgericht door vier oud studiegenoten. Allen hebben ze Transport & Logistiek gestudeerd en een van hun heeft hier ook nog een studie Econometrie en een promotie aan toe gevoegd. Na hun studie, zijn ze allen bij diverse bedrijven in de logistieke sector aan de slag gegaan. Naast logistieke kennis hebben alle vier de oprichters een grote affiniteit gevonden met digitale technologie en met de oprichting van Poort8 blijkt dit een goede match te zijn.

Autorisatie Register voor iSHARE

Door hun logistieke kennis aan digitale oplossingen te koppelen is Poort8 in staat om verschillende diensten te leveren. Alle diensten zijn gebouwd op basis van knelpunten en behoeften uit de logistieke sector. Ze adviseren bedrijven die operationele uitdagingen hebben hoe hun logistieke operatie geoptimaliseerd kan worden. Verder adviseren ze logistieke bedrijven, welke mogelijkheden digitalisering ze te bieden heeft. Daarnaast leveren ze producten. Ze bouwen dashboards aan de hand van Power BI en leggen koppelingen tussen verschillende informatiesystemen. Als derde dienst heeft Poort8 als eerste in Nederland een Autorisatie Register voor iSHARE ingericht.

Eenvoudiger data delen

“Poort8 wilt namelijk bereiken dat er meer data gedeeld wordt in de logistiek”, aldus Willem. “Als je datadelen in de logistiek helemaal doorvoert, betekent dit dat partijen onderling, onafhankelijk van elkaar data met elkaar moeten kunnen uitwisselen. Dan pas kun je de potentie van data deling in de logistiek echt benutten. Dit levert kostenbesparing op en nieuwe logistieke diensten. Dat is juist de kracht van iSHARE, dat je het recht tot informatie kan (door)delegeren. Dat betekent dat partijen elkaar niet meer hoeven te kennen, maar dat partijen verderop in de keten op een beveiligde manier toch toegang hebben tot de data die ze nodig hebben.”

iSHARE is een initiatief vanuit de topsector logistiek wat bedrijven helpt om op een veilige manier data te delen. Hier kunt u meer informatie vinden over iSHARE.

Poort8 zag in een vroeg stadium de potentie van iSHARE en is hier op ingesprongen. “Poort8 wilt een impact maken voor de logistieke bedrijven”, zo stelt Norbert Lardinois (medeoprichter van Poort8), “en dat kan via het Autorisatie Register”. In dit register kunnen bedrijven die aangesloten zijn bij iSHARE eenvoudig bijhouden welke externe partijen toegang hebben tot gegevens uit hun systeem. Dit gaat zelfs zo ver dat specifiek aangegeven kan worden tot welke data en voor welke periode. Als een bedrijf geen toegang meer heeft, zet je een partij eenvoudig ‘uit’. “Het gemak van het autorisatie register zit in de onderaannemers”, vertelt Norbert. “Mits de opdrachtgever daar toestemming voor geeft, kunnen via het register rechten gedelegeerd worden”.

Vooral veel gemak voor de sector

Alle bedrijven kunnen via dit autorisatie register eenvoudig selecteren welk bedrijf toegang krijgt tot welke data en voor welke periode. Een voorbeeld is dat verladers die containers importeren via de Rotterdamse haven, in het iSHARE autorisatie register kunnen selecteren welke vervoerder de container uit gaat halen. Op deze wijze kan de verlader de vervoerder toegang verschaffen tot alle benodigde data uit hun systeem en daarmee machtigen om de container op te halen, zonder handmatige interventie en zonder problemen bij de havenpoort.

Binnen het iSHARE afsprakenstelstel is bewust veel ruimte gelaten om de autorisaties op basis van de behoefte van de klant algemeen of juist specifiek in te kunnen richten. Bij een specifieke inrichting zet je als eigenaar van de data meer regels op en vergroot je de controle van de toepassing. Daarmee verhoog je echter ook de drempel om toe te treden. Een algemene inrichting zorgt voor een lagere drempel, maar kan in sommige toepassingen niet voldoende veiligheid bieden. “We denken graag met de klant mee om autorisaties zo in te richten dat het in de behoefte voorziet, maar dat er ook rekening gehouden wordt met een soepele implementatie. Anders gezegd: wij handelen de complexiteit af en maken het op die manier simpel en laagdrempelig voor de klant”, zo stelt Willem.

Hoe sluit ik aan?

Ziet u zelf ook deze voordelen en wilt u hier mee aan de gang, vul het contactformulier in en we nemen contact op.

23 september 2019
Deel deze post
Labels
Archiveren
eCMR Transfollow nu ook beschikbaar voor ADR goederen