Data delen met open IT-standaarden Informatie en advies Beheer en ontwikkeling

Open Trip Model maakt data uitwisselen via Data exchange makkelijker en flexibeler

Centric heeft onlangs in haar uitwisselingsplatform ‘Centric Data Exchange’ het Open Trip Model (OTM) geïmplementeerd. Dat is goed nieuws, want hoe meer partijen deze voor iedereen beschikbare ‘standaardtaal’ voor uitwisseling van logistieke data gebruiken, hoe eenvoudiger het wordt om data uit te wisselen in de logistiek! We zijn benieuwd: waarom besloot Centric om deze investering te doen? Wat gaan de klanten van Centric ervan merken en hoe profiteert de logistieke sector hiervan? We spreken met Jan Timmerman, Business Management Developer van Centric.

Centric Data Exchange

Centric werkt in diverse sectoren, waaronder transport en logistiek, overheid en retail. Centric ontwikkelde het platform Centric Data Exchange indertijd om op ieder communicatie vraagstuk (ofwel data-uitwisseling) een antwoord te bieden. Jan licht toe: “Het platform maakt het mogelijk om via apps chauffeurs aan te sturen èn om alle transport gerelateerde data te kunnen delen met andere partijen. Je kunt het platform zien als een soort stekkerdoos met standaardstekkers, waarmee partijen kunnen aansluiten. We hebben standaard aansluitingen (stekkers) ontwikkeld voor systemen van grotere IT-partijen, zoals Transporeon, Transwide, Sixfold en Transmart. Met de toegevoegde OTM stekker kunnen ook andere partijen eenvoudig aansluiten op het platform. En natuurlijk blijft maatwerk ook mogelijk. Zo kunnen we via het platform alle partijen in de keten met elkaar verbinden, op de manier die bij hen past.”

Standaardisatie helpt communicatie

Jan ziet grote voordelen in standaardisatie: “Standaardisatie helpt om beter te communiceren. We hebben veel klanten in de logistiek en die moeten allemaal met elkaar en met verladers communiceren. We kunnen alles koppelen, maar al die unieke koppelingen kosten veel tijd en geld om te ontwikkelen en te onderhouden. Het is veel handiger om dat gestandaardiseerd te doen.”

Jan is een van de mede oprichters van DALTI, vereniging van IT-leveranciers, en is ook bestuurslid: “De gedachte ontstond dat het mogelijk moet zijn om als groep leveranciers onderling afspraken te maken over data uitwisseling. Er lag een gezamenlijke behoefte om makkelijker data te kunnen uitwisselen tussen FMS en TMS systemen. We zijn op zoek gegaan naar bestaande mogelijkheden. Het belangrijkste is om het eens te zijn over de te gebruiken begrippen, nog los van de techniek. We hebben OTM onderzocht en dat bleek geschikt. Het idee is dat we als DALTI leden allemaal OTM gaan gebruiken.”

Bijdrage OTM aan Data Exchange

Nu het platform Centric Data Exchange naast andere stekkers ook een OTM stekker bevat, is het voor klanten die OTM al gebruiken nóg eenvoudiger om aan te sluiten. Jan: “Een groot voordeel van OTM is dat er echt goed over nagedacht is. Welke begrippen en welke data heb je als sector nodig om je processen zo efficiënt mogelijk uit te voeren? Doordat het zo goed uitgedacht is, is het bijzonder compleet: het biedt 95% van de benodigde velden voor TMS-TMS, TMS-ERP en TMS- FMS verbindingen! Daarmee is het van grote toegevoegde waarde voor ons platform. En naarmate meer partijen OTM gebruiken, wordt het aansluiten steeds meer een kwestie van plug & play.”

En wat merkt de klant ervan?

Jan: “Klanten hebben nu dus de keuze: gebruik ik een OTM stekker, een andere standaard stekker, of wil ik maatwerk? En dat maakt nogal een verschil in snelheid en kosten. Stel een klant wil vier koppelingen hebben, bijv. naar Portbase, Transporeon, en nog twee andere koppelingen. Als hij maatwerk wil, moeten we elke koppeling apart ontwikkelen en is de oplevering waarschijnlijk pas over een jaar. Met OTM kunnen we deze koppelingen, op korte termijn, in één keer realiseren met één enkele TMS koppeling met de Data Exchange. En daarmee kan de klant als bonus de OTM stekker ook nog gebruiken voor toekomstige koppelingen met andere partijen.”

Dat klinkt als een no-brainer. Jan: “Organisaties hebben natuurlijk wel vaak te maken met de systemen die er al zijn. Zij moeten de interpretaties van velden aanpassen in hun eigen systeem om OTM te kunnen gebruiken. En niet iedereen ziet daar de waarde van in. Met onze Data Exchange kunnen we voor die partijen -en ook voor partijen met een ander TMS pakket- een koppeling maken, zodat zij via het platform hun data kunnen uitwisselen op basis van OTM. En hoe meer partijen hiervoor OTM gaan gebruiken, hoe groter en duidelijker de meerwaarde zal worden van implementatie van OTM.”

De volgende stap: verladers!

Met OTM is dus het overgrote deel van de data uitwisseling tussen logistieke partijen gedekt: ritgegevens, statusgegevens, orderuitwisseling, met TMS, FMS en ERP-systemen. What’s next? Jan: “Straks is de transportmarkt klaar. Maar de verladers nog niet. Daar is nog veel werk aan de winkel. Wij zien het als onze taak om ook verladers aan te haken bij deze ontwikkeling. Onze volgende stap is om logistieke data uit WMS-pakketten toe te voegen aan het platform. Maar WMS-pakketten zijn veel breder dan alleen logistiek. We spelen met de gedachte of een Open Warehouse Model gewenst is om data uitwisseling tussen verladers te faciliteren. Is daar behoefte aan? Kunnen we daar een nieuwe standaard voor ontwikkelen? Als dat het geval is, dan zullen we deze baseren op hetzelfde gedachtengoed als het Open Trip Model.”

Contact?

Heb je vragen over OTM, wil je ermee aan de slag? Neem dan contact met ons op via info@sutc.nl.

 

14 juni 2021
Deel deze post
Archiveren
Transparantie in de farma keten met het Open Trip Model