Data delen met open IT-standaarden Informatie en advies Beheer en ontwikkeling

Open Trip Model helpt bij ons streven naar 100% correcte data

Half oktober reikten we onze 46e SUTC voucher uit voor implementatie van het Open Trip Model. Freek van Bokhoven, sinds 1 juni directeur van RGB+ Automatisering, nam de voucher namens het bedrijf in ontvangst. RGB+ besloot het OTM te implementeren omdat klanten erom vroegen. Ze wilden niet meer zoveel unieke koppelingen moeten maken. We stellen Freek een aantal vragen over de waarde van het OTM voor RGB+ en haar klanten.

Wat voor bedrijf is RGB+?

“We bestaan 21 jaar en werken inmiddels met 15 mensen. RGB+ heeft zich ontwikkeld van een bedrijf dat maatwerk software maakt naar een leverancier van verschillende standaard softwareproducten. Naast ons TMS voor de retail en automotive wereld, bieden we bergings­software, een FMS en faciliteren we autohuur met Rentlinq. De meeste klanten zijn transporteurs in de retail. Net als Simacan zijn we een dochter van OVSoftware. Hierdoor kunnen we gebruik maken van gezamenlijke ondersteunende functies, waardoor we ons kunnen bezighouden met datgene waar we goed in zijn. Ook geeft het verbinding met zusterorganisaties.”

Waarom het OTM?

“Een van onze grote klanten, transporteur Peter Appel, vroeg ons om het OTM te integreren in het TMS. Omdat wij veel voor vervoerders werken met grote verladers als klanten, was dat voor ons een belangrijk signaal. Zelf zien we ook grote voordelen in een gestandaardiseerde interface. Het betekent voor ons simpelweg: geen maatwerkkoppelingen meer hoeven maken tussen alle verschillende systemen. Dat scheelt veel tijd (en kosten). En daarmee komt er meer ruimte om onze klanten op andere manieren goed te bedienen, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van functionaliteit.”

“Het valt me als relatieve nieuwkomer in de logistieke sector op dat, in deze belangrijke sector, er nog zoveel systemen met maatwerk of handmatige bestandsuitwisseling aan elkaar worden gekoppeld. Dat is best risicovol. Ook daarom vind ik de opkomst van het OTM een belangrijke ontwikkeling. Daarmee wordt de koppeling van systemen gestroomlijnd en makkelijk te onderhouden en dit maakt handmatig bestanden uitwisselen overbodig.“

Hoe ging de implementatie?

“De implementatie van het OTM was voor ons prima te doen. Het is geen ingewikkeld model en er zijn voorbeelden beschikbaar hoe je OTM kunt inzetten voor verschillende doeleinden. Deze voorbeelden hielpen ons om de implementatie goed uit te voeren. Het bouwen van de koppelingen kostte een paar dagen werk, hooguit. Als je wat uitzoekwerk en het testen meerekent, nam het een paar weken in beslag. Waar we nog wel mee worstelen is dat bepaalde klant specifieke informatie niet gespecificeerd is in het OTM. Als je die informatie wel nodig hebt moet je dat apart regelen bij de integratie. En dat is zonde. Tegelijk is dit issue natuurlijk inherent aan een standaard. Als je alles in de standaard wilt opnemen, dan wordt het model te groot en niet meer te behappen. Voor ons een reden om binnenkort weer deel te nemen aan de Dalti werkgroep over het OTM. Daar kunnen we als ICT-leveranciers onderling bespreken hoe we met dit soort vraagstukken om te gaan.”

Hoe werkt het uit in de praktijk?

“Peter Appel gebruikt het OTM inmiddels in de operatie, voor communicatie met de Control Tower van Albert Heijn, maar ook voor andere toepassingen. Ook van andere retail transporteurs weten we dat ze bezig zijn met OTM. We pushen het gebruik van het OTM actief bij onze klanten, vervoerders in de retail. Zij werken natuurlijk ook bijna allemaal voor dezelfde opdrachtgevers. En ondermeer Albert Heijn en Jumbo gebruiken het OTM. Daardoor zijn onze klanten meestal wel bekend met de standaard en zien zij de voordelen van automatische realtime koppelingen, waarbij je niet zelf bestandjes klaar hoeft te zetten en actief moet versturen.”

“We zien regelmatig dat een klant -de vervoerder- met het OTM wil gaan werken, maar dat het nog best een kunst is om dergelijke innovaties bij de vervoerder en de verlader goed bij elkaar aan te laten sluiten. Wat voor de een belangrijk is, is dat voor de ander vaak niet. Het kost daarom soms veel tijd en energie om de keten op elkaar te laten aansluiten, ook al is de wil er bij de verschillende partijen om te innoveren en samen te werken.”

Wat betekent het voor jullie klanten?

“Het voordeel van het OTM voor onze klanten is dat zij eerder de informatie krijgen, die ze nodig hebben voor hun planning. Met name de informatie uit de transportopdracht is van belang: wat ze moeten gaan vervoeren, wanneer, waarheen, etc. Doordat ze met het OTM deze informatie vroegtijdig krijgen, kunnen ze zich goed voorbereiden en slim plannen.”

“Voor optimaal profijt van het OTM is de vervoerder afhankelijk van het draagvlak bij zijn eigen klanten. Maar ook als zijn klanten het OTM nog niet willen gebruiken, is het zinvol om het OTM alvast te gaan gebruiken. Hij mist dan het voordeel van vroegtijdige informatie voor de planning, maar hij kan wel de status van het transport delen met zijn klant. En hij kan eenvoudig koppelingen maken met alle andere partijen die wel met OTM werken. Dit kunnen collega vervoerders en charters zijn, maar ook datahubs. Denk aan DEFlog en Data voor Logistiek, waar bijvoorbeeld data over milieuzones, venstertijden, actuele verkeerssituatie en wegwerkzaamheden bijeengebracht is.”

Hoe past het OTM binnen jullie eigen strategie?

“Wij streven naar 100% correcte data voor onze klanten, zodat zij de juiste beslissingen kunnen nemen. Ik denk dan met name aan orderdata en executiedata. Wij willen daarom zorgen dat we de data kunnen ontsluiten uit betrouwbare bron en deze verrijken. Het OTM helpt daar enorm in, doordat we geen aparte vertaalslag hoeven te maken voor elke bron.” 

4 november 2020
Deel deze post
Labels
Archiveren
Veldhuizen Transport: trots om als familiebedrijf voorop te lopen