Data delen met open IT-standaarden Informatie en advies Beheer en ontwikkeling

Matrixian Group: OTM verbetert niet alleen de dienstverlening, maar verhoogt ook de datakwaliteit

Vandaag ontving Matrixian Group, in eigen woorden: een ‘Location Driven Data Company’, een voucher voor het verwerken van OTM in een toepassing waar pakketbezorgers gebruik van maken, oa DPD. De eerste kennismaking met OTM en de eerste ervaring hebben zij opgedaan in het project ‘Data voor Logistiek’, waarin ze mobiliteitsdata beschikbaar maken voor de logistieke sector. We spraken met Luke Liplijn, oprichter van Matrixian Group en Thijs Herwig, inmiddels OTM-specialist en stelden hen een aantal vragen.

Hoe zou jij Matrixian Group typeren?

Luke: ‘Ik wilde oorspronkelijk als architect mooie dingen gaan creëren in de wereld, maar dat liep een beetje anders. Mijn liefde voor het bouwen, het fysieke, is gelukkig niet verloren gegaan en nog steeds terug te zien in het werkveld van het bedrijf: de data die wij analyseren en combineren voor onze klanten is altijd ‘location based’, met een x en een y coördinaat in de fysieke wereld.’

De focus van Matrixian Group ligt op een paar domeinen. Woningdata, consumentendata en publieke data. Met woningdata werken zij voor klanten als makelaars, vastgoedbeleggers, gemeenten, maar ook voor het Rijk in de energietransitie en het nationale groene daken project.

Matrixian Group is goed in het lokaliseren van consumenten. Voor financiële instellingen vinden zij uit het oog verloren klanten terug, en voor grote pakketbezorgers, zoals DPD en PostNL, schonen zij adressenbestanden op en beperken ze retourrisico’s, ook in het buitenland.

En sinds zij aan de slag gingen met ‘Data voor Logistiek’, werken zij nu dus ook met publieke data: mobiliteitsdata en data van wegbeheerders ten behoeve van de logistieke sector.

Waarom zijn jullie aan de slag gegaan met het Open Trip Model?

Luke: ‘Wij zijn gestart met OTM vanwege de opdracht die we kregen van het Ministerie van I&W ‘Data voor Logistiek’, waarbij OTM als voorwaarde werd gesteld. In het project verzamelen we informatie van wegbeheerders over venstertijden, milieuzones, brughoogtes, wegwerkzaamheden en dergelijke, om deze centraal beschikbaar te stellen voor de logistieke sector. Logistieke partijen kunnen deze informatie digitaal inlezen in hun transportplanning en deze zo veel betrouwbaarder en slimmer maken. Het platform en de bijbehorende kaart die we hiervoor hebben gebouwd, werken op basis van OTM.’

Wat betekent het OTM voor jullie klanten?

Luke: ‘Onze klanten merken niet rechtstreeks iets van OTM, maar hebben er wel profijt van. Zo hielpen we DPD met het verbeteren van de dienstverlening door retouren zoveel mogelijk te beperken.

Bij het oplossen van het probleem voor DPD bleek dat in elk DPD depot in Nederland (12 stuks) een medewerker de venstertijden van alle klanten en gemeenten apart bijhield. Wij konden dit dubbele werk verhelpen door een aparte, op OTM gebaseerde, API te maken voor DPD, en deze data te verwerken in de bestaande systemen van DPD. In plaats van medewerkers te belasten met het bijhouden van venstertijden, kan elk depot van DPD deze informatie nu rechtstreeks ophalen bij het platform van Data voor Logistiek.’

Hoe ingewikkeld was het om het model te implementeren?

Thijs: ‘Ik kwam als ingenieur nieuw binnen bij Matrixian en had geen idee wat OTM was en hoe het werkte; het zag er ingewikkeld uit met al die haakjes. Binnen enkele dagen merkte ik dat het een heel begrijpelijk model is, leesbaar voor een leek, overzichtelijk en snel eigen te maken. Ik kon er ook snel mee programmeren. Het werken met OTM was eenvoudig, de uitdaging van het project ‘Data voor Logistiek’ was vooral om data van wegbeheerders te verkrijgen, en om de kwaliteit van de aangeleverde data op het vereiste niveau te krijgen.’

‘Het werken met OTM bleek ons bij dit project goed te helpen. Door de opzet dwingt het je om data direct te specificeren, bijv.: als je een milieuzone wilt aangeven, moet je aangeven voor welke voertuigcategorie deze geldt, en voor welke tijden. Dit voorkomt dat data in het model multi-interpretabel is, en het hielp mij als buitenstaander ook om te begrijpen welke details belangrijk zijn in de logistiek. Als OTM er niet al was, hadden we waarschijnlijk zelf een format ontwikkeld dat heel vergelijkbaar is, om de data goed te kunnen interpreteren’, aldus Thijs. ‘Omdat OTM vrij beschikbaar is, hoefden we het wiel niet opnieuw uit te vinden.’

Hoe past OTM binnen jullie eigen strategie/ toekomstbeeld als bedrijf?

Luke: ‘Er is steeds meer data beschikbaar, overal om ons heen. Die kunnen we verzamelen, maar daarmee kan de gemiddelde mens er nog weinig mee. Wij willen die data visueel maken, zodat het gaat leven en beter hanteerbaar is.‘

‘Begin dit jaar hebben we besloten om dit jaar geen nieuwe dingen te ontwikkelen, maar om ons toe te leggen op het verhogen van de kwaliteit van de oplossingen die we bieden. OTM past daar goed bij, het is een kwaliteitsstandaard. Doordat alle velden gespecificeerd zijn en iedereen het gelijk interpreteert weet je dat de data klopt en er (afhankelijk van afspraken) geen velden ontbreken. We zijn aan het ‘productizen’: onze technologie en data verder standaardiseren tot een product dat hufterproof ingezet kan worden.

Dat betekent onder andere: het verder verbeteren van de kwaliteit van de data waar we mee werken, het ontsluiten van die data naar onze afnemers, maar het ook mogelijk maken om feedback op onze geleverde data te ontvangen (denk bijvoorbeeld aan een chauffeur die ziet dat een brughoogte niet overeenkomt met de informatie uit het platform). Met deze feedback kunnen wij de datakwaliteit verder verhogen. OTM is ook daar een handige tool voor.’

Luke en Thijs zien in OTM de potentie om ook in de toekomst als één van de standaarden te fungeren. Het is een kwalitatief goed model, met een hoog detailniveau, dat nodig is in de logistiek. Het zou in aangepaste vorm ook in andere sectoren zijn nut kunnen bewijzen.

Zij maken daarbij wel het voorbehoud dat het model genoeg draagvlak moet krijgen, ook bij grote partijen en dat een kritische massa wordt bereikt. Internationaal willen we ook gaan standaardiseren en dan moeten we ervoor waken dat we niet per land een andere standaard gebruiken.

In het licht van deze opmerking is het een goeie ontwikkeling dat OTM ook bij de nieuwe Europese verordening voor elektronisch vrachttransport (eFTI) is aangedragen als standaard.

24 juni 2020
Deel deze post
Labels
Archiveren
I&L zet Open Trip Model in voor optimale dienstverlening