Data delen met open IT-standaarden Informatie en advies Beheer en ontwikkeling

ICT-leveranciers delen hun ervaringen met OTM 5.0: transparantie, datakwaliteit, eenvoudig koppelen van systemen

Het Open Trip Model heeft een stevige doorontwikkeling ondergaan, voor nog betere ondersteuning van de data uitwisseling in de logistieke sector. De wens en hoop is dat ICT-leveranciers de implementatie van deze standaard in hun systemen ter hand nemen, zodat logistieke partijen dit niet allemaal zelf hoeven te organiseren. Maar wat zijn de eerste ervaringen van de ICT-leveranciers en hoe werken ze hierin samen? We vragen het Jaap Braam, ICT-architect bij Prometheus, Sander de Wilt, Logistics & IT professional bij Logistics Central, Wilco Bonestroo, Software developer bij Data2Track en Hugo Bankers, Systeem adviseur bij Tans.

Open standaard voor iedereen bruikbaar en aan te passen aan de situatie

De ervaring met OTM van Jaap Braam voert al enige tijd terug. “Een jaar of 4 geleden ontwikkelden we zelf een standaard voor een grote klant, waarmee zij de operatie van planning tot uitvoering (incl. terugkoppeling van de voortgang) door transporteurs goed kunnen organiseren. We hebben deze standaard ook voor andere klanten ingezet en dat werkte tot volle tevredenheid. Toen echter OTM in beeld kwam, bleek er zoveel overlap te zijn in beide oplossingen, dat we besloten over te stappen op OTM. Het feit dat OTM een open standaard is, die door veel meer partijen gebruikt kan worden, gaf de doorslag.”

Braam zet OTM nu in bij een klant in de afvalbranche. OTM is daar niet voor gemaakt, maar de overlap is groot en het gebruik van OTM maakt de uitwisseling van de data eenvoudiger. Dus is besloten OTM in te zetten, en uit te breiden met de voor afval noodzakelijke data, zoals ‘container nr 512 moet geleegd’, ‘afvalstroom nr = 13’. “Als dit goed bevalt, maken we daar wellicht een standaard OTM-profiel van, zodat ook andere afval klanten er hun voordeel mee kunnen doen.”

Braam is blij dat de nieuwe versie van OTM de ‘lifecycle’ van een transport weergeeft: “wat wil je doen – wat is gepland – klaar voor de uitvoering – afronding transport. Je kunt die verschillende stappen eenvoudig inzien; de wijze van communiceren is al vastgelegd in het model, en dat betekent dat je daarover niet apart afspraken hoeft te maken. Ook als het niet gelukt is, kan je dat aangeven, met de reden waarom (hek dicht, te laat, etc.).”

Vlekkeloos data uitwisselen tussen verlader en vervoerder

Ook Hugo Bankers van Tans heeft enkele jaren geleden de eerste ervaringen opgedaan met OTM. Zij ontsloten voor een klant data uit het eigen TMS naar Simacans Control Tower op basis van OTM om meer regie op de planning te krijgen. Net als Braam heeft hij zijn bevindingen bij het gebruik van OTM ingebracht in de werkgroep die OTM het afgelopen half jaar verder heeft ontwikkeld.

Voor twee grote marktpartijen (verlader en vervoerder) integreert hij OTM, samen met een andere ICT-leverancier, zodat deze bedrijven vlekkeloos met elkaar en alle onderaannemers data kunnen uitwisselen. “Voor de integratie van OTM hebben we het gebruik en de structuur van onze beide basispakketten aangepast en tegelijk breiden we op basis van deze casus OTM uit, waardoor ook uitwisseling van statusinformatie als ‘tijdstip van laden en lossen’, en op termijn ook terugkoppeling als ‘levering over de drempel, met folie’ mogelijk wordt. Dit is nu nog een intensief en relatief tijdrovend traject, omdat we tegelijk met het werk voor de klant, de ontwikkelingen ook steeds hebben afgestemd binnen de werkgroep OTM van Dalti, zodat we met elkaar in de pas blijven lopen. Maar onze klanten, partners en wijzelf gaan hier in de toekomst veel profijt van hebben, het is de investering waard.”

Bankers: “De totstandkoming van OTM is uniek in z’n soort. Simacan heeft een grote bijdrage geleverd aan de logistieke sector door het model aan de markt te geven. Het is goed dat SUTC richting geeft aan de doorontwikkeling, samen met ICT-leveranciers van Dalti. Zij kunnen als neutrale partij de ICT-leveranciers meegeven hoe te werken met OTM en de standaard profielen.”

Uitwisseling tussen TMS en FMS

Wilco Bonestroo van Data2Track heeft samen met FiLogic OTM gebruikt om informatie uit te wisselen tussen hun boordcomputer app en het TMS van FiLogic.”We hebben OTM toegepast om locaties, ritlijsten, aan- en afmeldtijden, statussen en gebruikersdata vanuit onze app (naam ontvanger, handtekeningen, vrachtbrieven en foto’s) terug te koppelen. OTM bevalt ons erg goed. In de uitgebreide maar toch overzichtelijke structuur kunnen wij noodzakelijke informatie verwerken voor deze koppeling.”

“Als FMS leverancier van boordcomputer apps en aanverwante diensten en producten hebben wij te maken met veel verschillende TMS pakketten die elk hun eigen structuur hanteren. Dat betekent maatwerk en kost veel tijd. Een universeel model zoals OTM is voor zowel FMS als TMS leveranciers een uitkomst en bespaart tijd en dus geld.”

Eenduidige interpretatie van een standaard essentieel

Sander de Wilt van Logistics Central levert een leveranciers-onafhankelijk orderportaal in de cloud en gaat komende maand voor twee nieuwe klanten OTM implementeren. Hij heeft daarvoor inmiddels de hulp van Simacan ingeroepen. “Bij standaardisatie bestaat het risico dat er verschillende interpretaties ontstaan. Ik heb dat zien gebeuren bij de TLN Transportopdracht. Daarom doe ik mijn eerste integraties van OTM samen met een partij die hier zeer ervaren mee is. Als we dit allemaal doen, kunnen we ervoor zorgen dat we de interpretatie van het model gelijk houden. Ook de profielen voor de verschillende gebruikers en doeleinden kunnen helpen om het model op eenduidige wijze te gebruiken.”

Naast enthousiasme is er ook de oproep tot alertheid: de standaard staat of valt bij het juiste gebruik en interpretatie. Daarom is het goed dat de documentatie zeer uitgebreid is en dat er een controle tool komt, waarmee partijen kunnen testen of OTM technisch goed geïmplementeerd is. Blijvende afstemming tussen ICT-leveranciers is van groot belang.

Snelle adoptie helpt iedereen om kosten te besparen

Tot slot nog een oproep van de vier heren aan hun collega ICT-leveranciers, maar ook aan logistieke partijen en verladers, maak je hard voor snelle adoptie!

Massaal gebruik van OTM (en andere standaarden) helpt om het tekort aan ICT-ers op te lossen, het versnelt de ‘time-to-market’. En nog belangrijker: de data beschikbaarheid en de datakwaliteit zal vele malen hoger worden, en logistieke partijen helpen om hun business slimmer te organiseren. Het gebruik van OTM en standaardisatie in het algemeen zal uiteindelijk voor iedereen kosten gaan besparen.

13 augustus 2020
Deel deze post
Labels
Archiveren
Standaarden en afspraken noodzakelijk voor efficiënt papierloos transport, ook in combinatie met blockchain