Data delen met open IT-standaarden Informatie en advies Beheer en ontwikkeling

FiLogic implementeert Open Trip Model in haar TMS

Vandaag heeft SUTC haar 40e voucher digitaal uitgereikt aan FiLogic voor de implementatie van het Open Trip Model in haar Transport Management Systeem. FiLogic is vanaf het begin betrokken bij de inzet van het Open Trip Model ten behoeve van transporteurs en logistiek dienstverleners, en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het verder geschikt maken van het Open Trip Model voor een veel bredere toepassing in de logistieke sector.

Wij stellen Marinus Brink van FiLogic vier vragen:

Waarom zijn jullie aan de slag gegaan met het Open Trip Model?

Marinus Brink: ‘Toen wij voor het eerst met OTM in aanraking kwamen, zagen we meteen de potentie van dit model. Als we niet uitkijken koppelen we ons een breuk, door alle verschillende dataprotocollen (talen) die gebruikt worden in systemen in de logistiek. Iedereen gebruikt wat anders, waardoor elke koppeling maatwerk is. Dat is onnodig inefficiënt en kostbaar voor onze klanten. Wanneer wij als ICT-leveranciers voor de logistiek allemaal een standaard als OTM in onze systemen integreren, creëren we één gezamenlijke systeemtaal, waardoor vertalingen tussen systemen overbodig worden. Dit maakt koppelen een stuk eenvoudiger.’

Wat betekent het OTM voor jullie klanten?

‘Wij richten ons met name op de kleinere transporteurs en familiebedrijven en willen het juist ook voor hen haalbaar maken om laagdrempelig te digitaliseren. Met het OTM maken we het voor onze klanten mogelijk zonder maatwerkkoppelingen eenvoudig data uit te wisselen met ketenpartners. Het OTM opent op deze manier allerlei mogelijkheden die er eerder niet waren. We bieden klanten daarmee de mogelijkheid om hun dienstverlening anders en slimmer in te richten, waardoor zij hun klanten weer beter kunnen bedienen. Met andere woorden, als het OTM ervoor zorgt dat softwareleveranciers niet meer hoeven te vertalen, kunnen zij zich focussen op de applicaties en toegevoegde waarde voor klanten i.p.v. op ingewikkelde systeemkoppelingen.’

Hoe ingewikkeld was het om het model te implementeren?

‘De implementatie was voor ons niet zo ingewikkeld, omdat wij al bezig waren met het ontwikkelen van een nieuw TMS in de cloud. Dus wij konden OTM direct meenemen in de ontwikkeling. Waar wij veel meer tijd in hebben gestoken is de verdere ontwikkeling van OTM naar versie 5.0, waarin ook de TLN-transportopdracht is geïntegreerd. We zien dat als een zeer waardevolle investering, omdat OTM hiermee geschikt gemaakt wordt voor uitwisseling van alle data rondom een transport.’ 

Hoe past OTM binnen jullie eigen strategie/ toekomstbeeld als bedrijf?

'Als bedrijf streven we ernaar om ons product schaalbaar te houden. We maken onze software zo intuïtief mogelijk, bieden deze aan vanuit de cloud en zorgen ervoor dat deze zonder moeite gekoppeld kan worden aan bestaande bedrijfssystemen. Op dit moment gaat er nog veel tijd zitten in het koppelen van bestaande systemen aan ons TMS en dat zit de snelheid van de onboarding van nieuwe klanten in de weg. We vonden dat dit veel sneller moest, volgens het "plug and play" principe. De implementatie van het OTM in ons systeem helpt ons daar absoluut bij. Daarnaast kunnen we, doordat we minder tijd kwijt zijn aan het maken van koppelingen, onze focus leggen op de ontwikkeling van het TMS zelf. Daarin zit een groot deel van de klantwaarde die wij leveren.'

Zelf aan de slag

Wilt u zelf ook aan de slag met het Open Trip Model? Kijk hier voor meer informatie of neem direct contact met ons op via het contactformulier.

27 april 2020
Deel deze post
Labels
Archiveren
Matrixian Group: OTM verbetert niet alleen de dienstverlening, maar verhoogt ook de datakwaliteit