arrow close icon-chevron-left icon-chevron-right icon-twitter icon-facebook icon-linkedin icon-zoom icon-trash icon-user icon-cart icon-search
Voucherregeling Topsector

Voucherregeling voor de implementatie van standaarden Papierloos Transport, Open Trip Model en iSHARE

Voucherregeling voor de implementatie van standaarden Papierloos Transport, Open Trip Model en iSHARE

Meld u aan voor eind 2018 bij SUTC via het contactformulier 

Om in aanmerking te komen voor een voucher kunt u de volgende stappen doorlopen:

 1. Kies de standaard die u kan helpen om uw organisatie te verbeteren
 2. Maak concreet voor welke toepassing u de betreffende standaard wilt gaan gebruiken en bepaal wat welke stappen daarvoor nodig zijn, tijdsplanning en verwachte kosten en baten
 3. Wanneer u hulp nodig heeft om uw casus en de te doorlopen stappen helder te krijgen, of om de standaard te kunnen implementeren, schakelt u uw eigen IT-afdeling of IT-leverancier in, of één van de hieronder vermelde gespecialiseerde partijen
 4. Meld u voor eind 2018 aan bij SUTC via het contactformulier en vermeld in uw aanmelding in ieder geval onderstaande gegevens:

       - Naam bedrijf en contactgegevens
       - Welke standaard u wilt implementeren 
       - Overzicht betrokken partijen (samenwerkingspartner en IT leveranciers)
       - Casus waarvoor u de standaard wilt inzetten
       - Te verwachten benefit (kwalitatief)

 5. U ontvangt van SUTC bevestiging van uw aanmelding per mail. Deze bevestiging is nog geen garantie voor uitbetaling van de voucher. U ontvangt bij de bevestiging tevens uitleg op welke wijze u uw bewijsstukken*) dient aan te leveren van uw geslaagde implementatie. Uitbetaling gebeurt na tijdige aanlevering van gevraagde bewijsstukken.
 6. U gaat aan de slag met de implementatie van de standaard
 7. Wanneer u erin bent geslaagd om de standaard te implementeren, stuurt u de benodigde documenten en de bewijsstukken naar info@sutc.nl.
 8. SUTC behandelt uw aanvraag en regelt bij akkoord de toekenning 

*) bewijsstukken kunnen bijvoorbeeld zijn:

              - Voorbeeld XML bericht
                (output standaarden Papierloos Transport of Open Trip Model)
              - Voorbeeld eCMR zoals TransFollow
              - Succesvol conformance report overhandigd door Stichting iSHARE

Voorwaarden voucher

Een voucher bestaat uit een financiële ondersteuning bij de implementatie van de logistieke ICT standaarden Open Trip Model, iSHARE en standaarden Papierloos Transport (transportopdrachten, e-CMR en facturen).

Aanvrager is werkzaam in of ten behoeve van de Logistieke sector.

Aanvrager is zelf verantwoordelijk voor de implementatie van de standaarden. Dit kan in eigen beheer of met ondersteuning vanuit ICT leveranciers en/of consultancy.

Aanvrager kan 1 voucher aanvragen per implementatie; alleen bij gedegen onderbouwing zijn meer vouchers per partij mogelijk, ter beoordeling door SUTC. Met een maximum van €10.000 voor iSHARE (2 verschillende toepassingen/klantcases) en voor het OpenTrip Model (2 verschillende toepassingen); en €5.000 voor digitale transportdocumenten (5 unieke koppelingen).

Vouchers worden alleen toegekend voor nieuwe, gerealiseerde implementaties.

Partijen die een voucher toegekend krijgen, gaan ermee akkoord dat aangeleverde informatie en documentatie door SUTC en de Topsector Logistiek ingezet kan worden ter promotie van de open ICT standaarden, evenals delen van geanonimiseerde documentatie en voorbeelden van gerealiseerde implementaties.