arrow close icon-chevron-left icon-chevron-right icon-twitter icon-facebook icon-linkedin icon-zoom icon-trash icon-user icon-cart icon-search icon-chat

Organisatie

SUTC is onafhankelijk en handelt namens de ondernemersorganisaties evofenedex, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Nederlandsch Binnenvaartbureau

Bestuur SUTC

Het bestuur van SUTC houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken. Besproken worden onder andere de realisatie van de doelstellingen, de strategie, de ondernemingsrisico’s, het financiële verslaggevingsproces en de naleving van de wet- en regelgeving. De raad van commissarissen vervult ook een adviserende rol.

De leden in de bestuur:

Voorzitter Machiel van der Kuijl, evofenedex
Vice-voorzitters Sjel Wijngaards Jan de Rijk Logistics 
  Johan Tuk Koninklijke Doeksen
Bestuursleden Jan Boeve TLN
  Peter Ruyter evofenedex
  Erik de Gilde Scania
  Rob Ewalds Gaston Schul

 

Algemeen secretaris

Wout van den Heuvel