arrow close icon-chevron-left icon-chevron-right icon-twitter icon-facebook icon-linkedin icon-zoom icon-trash icon-user icon-cart icon-search icon-chat

Vereenvoudiging enquête wegvervoer CBS

TLN, evofenedex en het CBS zoeken logistiek dienstverleners, verladers en ICT-leveranciers die actief willen meewerken om de aanlevering van gegevens voor de CBS enquête wegvervoer te vereenvoudigen. Door mee te werken kunnen logistiek dienstverleners hun administratieve lasten verlagen en kunnen ICT leveranciers hun diensten uitbreiden. Tegelijk helpen zij de datakwaliteit voor het CBS te verbeteren. Zij sluiten daarmee aan bij de laatste ontwikkelingen op gebied van data delen in transport en logistiek – het toepassen van het Open Trip Model.

Meld je nu aan!

Door deel te nemen, sta je vooraan bij deze ontwikkeling en kan je als eerste je data geautomatiseerd aanbieden aan het CBS. Je maakt kennis met de vele mogelijkheden die het OTM biedt. En je komt in contact met andere gebruikers en ontwikkelaars.

Meld je dus nu aan via TLN; wvdheuvel@tln.nl of evofenedex; s.heeringa@evofenedex.nl.

Waar gaat het om?

Alle bedrijven die actief zijn in vervoer over de weg zijn bij wet verplicht om data aan te leveren over hun wegtransporten bij het CBS. Zij ontvangen steekproefsgewijs de enquête wegvervoer en dienen de gevraagde data aan te leveren. Aanlevering van data kan via een webbased vragenlijst of een XML koppeling. Het gebruik van de vragenlijst is vaak nogal tijdrovend en de ontwikkeling van de XML module kan relatief kostbaar zijn. Niet ideaal dus.

Inzet Open Trip Model

TLN, evofenedex, SUTC en het CBS zijn van mening dat de inzet van een geautomatiseerde oplossing voor aanlevering van de data een grote verbetering kan betekenen voor zowel het bedrijfsleven als voor het CBS. Met het Open Trip Model (OTM) wordt het mogelijk om gegevens direct vanuit plannings­systemen te exporteren en dat maakt handmatige invoer overbodig. Ook in de sector zien we draagvlak ontstaan voor het toepassen van OTM als alternatief voor de CBS XML oplossing.

Waarom juist dit model?

Bijzonder aan het OTM is dat het een breder inzetbaar instrument is voor data delen. Als een organisatie het model eenmaal gebruikt, kan zij het ook voor andere toepassingen aanwenden. Denk aan het uitwisselen van transportopdrachten en statusinformatie, aan integratie van actuele data over route, venstertijden en wegwerkzaamheden in de planningssystemen, en aan communicatie met Control Towers.

Het OTM is een zogenaamd ‘open source data deelmodel’, een standaard taal, waarmee ICT-systemen, zoals planningssystemen en boordcomputers elkaar kunnen ‘verstaan’ en eenvoudig data kunnen uitwisselen. Een groeiend aantal bedrijven in de logistieke sector gebruikt het OTM al voor uitwisseling van hun data. De vereniging van ICT-leveranciers voor de logistiek ‘DALTI’ ziet het model als het middel voor standaardisatie in de logistieke sector. 

Het OTM is ontwikkeld vanuit de sector zelf en wordt beheerd door SUTC. Logistiek dienstverleners, verladers en ICT-leveranciers, uit de achterban van TLN, evofenedex en DALTI, werken nauw samen om het model verder te finetunen voor specifieke toepassingen. De aanlevering van data voor het CBS is een volgende stap in een lopend proces.

Het CBS kiest er bewust voor om aan te sluiten bij de actuele ontwikkelingen in de markt, door het aanleveren van data via het OTM mogelijk te maken. 

Wat is het plan?

Om begin 2021 een start te maken met de inzet van OTM voor de CBS enquête zoeken wij bedrijven die: 

  • hun administratieve lasten willen verlagen door automatisering van de CBS enquête
  • kennis willen maken met het OTM met een concrete casus
  • een CBS module op basis van het OTM willen aanbieden aan klanten (geldt voor ICT- leveranciers)
  • actief het CBS willen ondersteunen bij het verbeteren van de data kwaliteit

Het gaat hier nadrukkelijk niet om een pilot, maar om voorbereiding op de productie van een CBS module. We zullen de bedrijven begeleiden bij het in gebruik nemen van het OTM en we werken aan finetuning van datasets, api's, documentatie etc. van de CBS module. 

Passend in bredere ontwikkeling

De ontwikkeling van de CBS module past naadloos in de ontwikkeling van een Basis Data Infrastructuur voor de logistieke sector, waar naast het OTM ook iSHARE en DEFlog deel van uitmaken. Al deze ontwikkelingen zijn gericht op het faciliteren van de data uitwisseling tussen het logistieke bedrijfsleven en overheden. 

Meld je nu aan!

Door deel te nemen, sta je vooraan bij deze ontwikkeling en kan je als eerste je data geautomatiseerd aanbieden aan het CBS. Je maakt kennis met de vele mogelijkheden die het OTM biedt. En je komt in contact met andere gebruikers en ontwikkelaars. Meld je dus nu aan via TLN; wvdheuvel@tln.nl of evofenedex; s.heeringa@evofenedex.nl.