arrow close icon-chevron-left icon-chevron-right icon-twitter icon-facebook icon-linkedin icon-zoom icon-trash icon-user icon-cart icon-search icon-chat

Van transportopdracht t/m administratieve afhandeling – OTM faciliteert vanaf nu het hele traject!

Het Open Trip Model (OTM) is doorontwikkeld tot versie 5.0 en klaar voor gebruik. Leuk, zo’n nieuwe versie van weer zo’n model, denk je wellicht, maar wat kan je daar dan mee? Met OTM kan je eenvoudig alle data rond transporten tussen verschillende systemen uitwisselen -van opdracht-verstrekking tot administratieve afwikkeling- ook als het wordt uitgevoerd door onderaannemers. Het OTM is eigenlijk een soort woordenboek voor logistieke data. En dat woordenboek is in deze nieuwe versie uitgebreid met woorden waarmee oa. ladinggegevens op een standaard manier gedefinieerd worden. Daarmee is het nu ook mogelijk om transportopdrachten via OTM in te sturen.

Wat is dan het verschil met eerst, en wat is er nu mogelijk?

OTM is oorspronkelijk ontwikkeld om ritplanningen te delen met een control tower. Met de vorige versie van OTM (4.2) konden transporteurs en logistiek dienstverleners hun opdrachtgevers vooraf informeren over de planning, maar ook realtime tijdens het transport: waar bevinden de voertuigen zich, wat is de verwachte aankomsttijd? De data hiervoor kwam vanuit veel verschillende planningssystemen en boordcomputers. Het Open Trip is ontwikkeld om deze data eenvoudiger te kunnen uitwisselen tussen bedrijven, namelijk in één standaard taal.

Met OTM was het dus mogelijk om je voertuigen te volgen, maar al snel volgde vanuit de markt de vraag om hiermee ook data over de zendingen te kunnen uitwisselen. De elementen van de transportopdracht zijn daarom toegevoegd in versie 5.0: om welke lading gaat het, wanneer moet het waar zijn, welk type voertuig is nodig, eentje met laadklep, of met koeling? Maar ook laad- en losmomenten, of als er iets aan de hand is: beschadiging van lading door een ongeluk, of temperatuur veranderingen tijdens het transport.

Kortom, vanaf nu kan je alle informatie -van opdrachtverstrekking tot administratieve afhandeling- uitwisselen in de taal van OTM tussen control towers, planningspakketten en boordcomputers. Door dat alles in dezelfde taal te doen, ‘begrijpen’ de systemen elkaar. Ook als je collega vervoerders inschakelt.

Maar er was toch al een standaard voor transportopdrachten?

Dat klopt. Ruim voordat OTM bestond, is de Uniforme Transportopdracht ontwikkeld vanuit het initiatief papierloos Transport, in samenwerking met de sector. We zoeken vanuit SUTC echter altijd naar de oplossing die het beste aansluit bij de wensen en eisen van de markt. Het Open Trip Model biedt zowel inhoudelijk als technisch veel meer mogelijkheden. Al snel ontstond daarom het idee dat we de twee standaarden beter konden combineren, dan ze naast elkaar verder te ontwikkelen.

SUTC werkt nauw samen met DALTI – de vereniging van IT leveranciers - en met name de werkgroep standaardisatie van DALTI. Na analyse van en discussie over OTM was men direct enthousiast en een aantal besloot om mee te werken aan de uitbreiding van OTM met de transportopdracht in de werkgroep die SUTC faciliteert. Met de werkgroep zijn de benodigde aanpassingen aan het model vastgesteld. Hoe definiëren we een zending? Wat verstaan we onder een transportopdracht? Dit soort vragen. Een aantal partijen besloot het direct te gaan testen en toepassen in de praktijk. Al werkende ontstond alweer de volgende vraag: koppelingen tussen planningssytemen (TMS) en boordcomputers (FMS) op basis van OTM. De basis hiervoor is gelegd en de werkgroep is hier alweer mee aan de slag.

Is OTM niet een veel te log model als ik kleine hoeveelheden informatie wil uitwisselen?

Het leuke van OTM is dat je precies datgene eruit kunt pikken, wat jij nodig hebt. Net zoals je een woordenboek kunt gebruiken om 3 zinnen mee te maken, maar ook om een heel boek mee te schrijven. Het OTM bevat de woorden of definities die nodig zijn om alle informatie over een transport te kunnen uitwisselen met andere partijen. Maar als je OTM alleen wilt gebruiken om eenvoudige opdrachten te verstrekken aan een transporteur, met alleen de strikt noodzakelijke informatie, dan kan dat ook en laat je de rest van OTM links liggen.

Hoe werkt dat dan in de praktijk?

Om OTM makkelijk te kunnen gebruiken, ontwikkelen we profielen voor verschillende doeleinden. Je kunt deze profielen vergelijken met een template in word, voor een brief bijvoorbeeld. Daarin staan velden waarin je informatie kunt invullen, zoals naam, adres, datum, aanhef, etc. De profielen voor OTM werken net zo. We hebben inmiddels profielen voor een standaard transportopdracht zonder bijzonderheden en voor gevaarlijke stoffen. Afhankelijk van je wensen, kun je zo’n bestaand profiel gebruiken.

De belangrijkste profielen voor communicatie tussen planningspakketten zijn gereed. De profielen voor uitwisseling tussen boordcomputers en ERP systemen zijn in ontwikkeling. Het is belangrijk om de bestandsformaten -die nu verschillen tussen al die verschillende pakketten- zoveel mogelijk gelijk te trekken. Denk aan naamgeving van de velden, groepering van informatie, etc. Over de taal zijn we het eens, nu werken we aan de vorm: de profielen. Indien gewenst kunnen we ook -met de sector- profielen vaststellen voor een specifieke deelmarkt, zoals containervervoer, sierteelt of exceptioneel vervoer. Het maken van profielen vergt goede afstemming met logistieke partijen, ICT-leveranciers en verladers. De werkgroepen worden nu samengesteld.

Meepraten of weten welke profielen er al bestaan? Meld je dan bij ons: info@sutc.nl

En als ik nou andere informatie wil kunnen delen?

Ook als je specifieke informatie wilt kunnen delen, kun je je bij ons melden. We bekijken of dit met een bestaand profiel kan, of dat we samen een nieuw profiel ontwikkelen of dat je dit zelf gaat doen. OTM is open source en relatief eenvoudig in het gebruik, dus iedereen kan en mag transportopdrachten of andere informatie definiëren in de taal van OTM. Je zult je moeten verdiepen in de terminologie van het model, maar daarna is het relatief eenvoudig toe te passen.

Hoe gaat het in het algemeen met de adoptie van OTM?

De tijd van nadenken en documenteren is achter de rug. OTM wordt gebruikt in de praktijk en met die ervaringen finetunen we het model. We zetten vol in op integratie van OTM in de systemen van ICT-leveranciers. Zo hoeven logistieke partijen dit niet zelf te organiseren. We verwachten op deze manier de adoptie op korte termijn een grote slinger te kunnen geven, zeker gezien het enthousiasme waarmee veel ICT-leveranciers het OTM ontvangen. Maar natuurlijk kunnen logistieke partijen ook zelf het heft in handen nemen. Wij helpen daar graag bij.

Ook vanuit de Nederlandse overheid ontvangen we positieve signalen: bij de uitwerking van de Digitale Transport Strategie van het ministerie van I&W wordt OTM genoemd als standaard voor informatie uitwisseling, en bij eFTI, op Europees niveau, spreekt men over dezelfde elementen, als waaruit het OTM is opgebouwd. Vanuit de overheid is steeds meer informatie in de taal van OTM beschikbaar voor de logistieke sector, zoals venstertijden, brughoogtes, milieuzones en wegwerkzaamheden. Daarnaast zijn we in gesprek met het CBS, om de verplichte levering van informatie voor vervoerders eenvoudig mogelijk te maken via het OTM.

Door al deze verschillende toepassingen wordt het model bijzonder interessant om te gebruiken voor iedereen in de logistieke sector!

Zelf aan de slag

Wilt u zelf ook aan de slag met het OpenTrip Model? Kijk hier voor de technische specificaties, of kom in contact met ons via het contactformulier.