arrow close icon-chevron-left icon-chevron-right icon-twitter icon-facebook icon-linkedin icon-zoom icon-trash icon-user icon-cart icon-search icon-chat

Van den Heerik zet belangrijke stap naar efficiënt en papierloos werken

23-9-2019 - Logistiek dienstverlener Van den Heerik implementeerde recentelijk de platformapp Delta, in combinatie met TLN Transportopdracht, een logistieke ict-standaard om papierloos orders te kunnen ontvangen en verwerken. ‘Rust, overzicht en grip kenmerken nu de organisatie.’

Automatisering om efficiënt te werken

Van den Heerik is uitgegroeid tot een specialist in de logistiek van lange en breekbare of schadegevoelige goederen. In eerste instantie specifiek voor bedrijven, maar later ook steeds vaker voor consumenten, waarbij valt te denken aan het transport van bijvoorbeeld meubels, keukens, tuinhout en sanitair. Door de groei in met name het business-to-consumer segment ontstond bij Van den Heerik de wens om de goederenstromen waar mogelijk te combineren naar één adres. ‘We constateerden dat we een steeds groter aantal transportopdrachten op colloniveau moesten verwerken. Om daaraan goed en efficiënt invulling te kunnen geven, was verdere automatisering noodzakelijk’, vertelt Jack van den Heerik van het in Broek op Langedijk gevestigde bedrijf.

Jack van den Heerik

Integreren tot één geheel

De zoektocht naar de juiste ict-oplossing pakte Van den Heerik zelf op. ‘Door alle processen in ons bedrijf plat te slaan en in detail uit te schrijven, ontstond een goed beeld van de organisatie en de wensen. Vanuit dat startpunt ben ik het gesprek aangegaan met een aantal ict-partijen. Bij één leverancier, Elastique, was er direct sprake van een prettige klik. Zij begrepen wat ik zocht en dachten ook goed mee. Snel daarna was de keuze voor hen dan ook gemaakt.’ Duidelijk was dat de voorkeur van Van den Heerik niet uitging naar separate software voor het warehouse, de planning en de chauffeurs. Hij wilde al deze onderdelen softwarematig juist samenbrengen in één geheel. Dit resulteerde uiteindelijk in Delta, een door Elastique op maat ontwikkelde platformapp, die mede dankzij de toepassing van de TLN Transportopdracht, een standaard om papierloos orders te kunnen ontvangen en verwerken, eenvoudig is in te passen in logistieke omgevingen.

Operatie is leidend

Om tot een passende ict-oplossing te komen, is het volgens Van den Heerik cruciaal om te denken in processen, en niet in middelen. ‘We beginnen telkens generiek, aan de voorkant, om het vervolgens op maat, aan de achterkant, dicht te maken. Ofwel: de operatie is leidend, en de software volgt. Vervolgens kunnen we aan de hand van de gegenereerde data kijken of en zo ja, waar we onze operatie efficiënter kunnen inrichten. En dus niet andersom: dat de software ons een bepaalde werkwijze voorschrijft.’ Van den Heerik noemt een concreet voorbeeld: ‘We hadden behoefte aan meer overzicht in relatie tot leveranciers, deelleveringen en binnenkomsten van colli. Met onze app hebben we hier veel meer zicht op, en deze informatie delen we met de klanten, waar nodig en gewenst. Zo is inzichtelijk of geplande leveringen compleet en juist zijn, maar kan de planner of opdrachtgever ook beslissen of een deellevering gewenst is, of juist niet. En ook dat is weer direct inzichtelijk in de hele keten.’

Toewerken naar het succes van morgen

Van den Heerik koos er bewust voor om de leverancierskeuze en het implementatieproces zelfstandig op te pakken, zonder daarbij gebruik te maken van bijvoorbeeld een ict-consultant. ‘Ik had duidelijk voor ogen hoe het proces eruit moest zien en dat goed omschreven. Daar is best wat tijd overheen gegaan, maar omdat de doelen dan duidelijk zijn, kan er gericht gewerkt worden aan een oplossing, die moet bijdragen aan je bedrijfsvoering. Tevens is het belangrijk om duurzaam te opereren, waarbij duurzaam in mijn ogen betekent: naar de toekomst toe houdbaar en dus winstgevend. Je moet openstaan voor wat de toekomst gaat brengen en daarop kunnen anticiperen. Het kan best zijn dat wat je nu doet rendabel is. Maar als je tegelijkertijd weet dat de markt een andere richting op beweegt, dan moet jouw bedrijfsproces daarop aan te passen zijn. Je moet niet vasthouden aan de situatie van vandaag, maar toewerken naar het succes van morgen. En dat kan door je bedrijfsprocessen zo flexibel mogelijk in te richten, door ze te automatiseren én te standaardiseren.’

Best wel spannend

Dat dat in de dagelijkse praktijk allemaal nog niet zo eenvoudig is, geeft Van den Heerik  ruiterlijk toe. ‘Ik ben iemand die het geheel graag overziet. Maar waar je uiteindelijk belandt, bijvoorbeeld bij zo’n implementatietraject, weet je van tevoren nooit exact. Dat is dus best wel spannend.’ Een andere uitdaging voor Van den Heerik was het realiseren van voldoende draagvlak binnen de organisatie. De transformatie van papier naar digitaal vraagt namelijk ook iets van de betrokken medewerkers. ‘Verandering gaat nooit vanzelf, dat moet je goed begeleiden.’ Van de andere kant is Van den Heerik heel pragmatisch: ‘De medewerkers betrekken is op zich prima, en zelfs noodzakelijk, maar wel op het juiste werkniveau en niet in een te vroeg stadium. Niet iedereen wordt enthousiast van een leeg vel papier als startpunt van een nieuw proces. Tegelijkertijd zijn er keuzes die van hogerhand worden opgelegd, in het belang van het bedrijf. Het is mijn verantwoordelijkheid om met een goede ict-oplossing op conceptniveau te komen, en het is vervolgens de verantwoordelijkheid van de medewerkers om daar het beste van te maken.’

Meer klantwaarde realiseren

De keuze voor de platformapp van Elastique en de open standaard van TLN is de juiste geweest, zo concludeert Van den Heerik, terugkijkend. ‘Het platformdenken is inmiddels in onze organisatie, en bij een groot aantal klanten, in goede aarde geland. Met de app halen we opdrachten binnen, verdelen we ze en voeren we ze ook uit. En met diezelfde app scheppen we duidelijkheid naar onze klanten.’ In de toekomst wil Van den Heerik nog meer met de app gaan doen, intern en extern. ‘Maar nu al, dankzij de app, kenmerken rust, overzicht en grip onze organisatie, waardoor we in staat zijn meer klantwaarde te realiseren. We slagen er bijvoorbeeld beter in om verstoringen te voorkomen, en vooruitkijken is een stuk eenvoudiger geworden.’ Van den Heerik plaatst ook een kanttekening: nog niet iedereen beweegt mee. ‘De app en de standaard betalen zich natuurlijk pas écht uit als de hele keten – in ons geval naast opdrachtgevers, chauffeurs en planners ook afnemers, eindklanten en installatiemonteurs – er mee werkt. Daar zijn we nog niet, maar daar willen we wel komen. Opdat iedereen, intern en extern, precies weet waar hij aan toe is en wij zonder problemen de keten kunnen organiseren.’

Kan ik dit zelf ook?

Ziet u zelf ook deze voordelen en wilt u aan de slag met de TLN Transportopdracht of met digitalisering? Wij kennen de stappen die nodig zijn en helpen u graag op weg.

Vul hier het contactformulier in en we nemen contact met u op.

 

Artikel is geschreven door Twan van der Heijden.