arrow close icon-chevron-left icon-chevron-right icon-twitter icon-facebook icon-linkedin icon-zoom icon-trash icon-user icon-cart icon-search icon-chat

Uitwisselen transportopdrachten en statusinformatie wordt eenvoudig via het Open Trip Model - SUTC en DALTI werken aan OTM 5.0

28-04-2020 - In de nabije toekomst is het mogelijk om met het Open Trip Model (OTM) eenvoudig elektronische transportdata uit te wisselen tussen verladers, logistiek dienstverleners, transporteurs en onderaannemers, zonder dat daarvoor unieke systeemkoppelingen moeten worden gemaakt. SUTC en DALTI werken daartoe gezamenlijk aan de doorontwikkeling van het Open Trip Model (OTM).

Wat is het Open Trip Model?

OTM is een open source datadeelmodel, of eenvoudiger: een woordenboek voor het delen van logistieke data. Onder logistieke data vatten we alle data aangaande transportbewegingen. Denk aan aankomst- en vertrektijden, locaties en lading van vrachtauto’s, brughoogtes, milieuzones en parkeerplaatsen. Het OTM maakt het eenvoudiger om koppelingen te leggen tussen verschillende soorten systemen. Het idee erachter is vrij simpel. Als iedereen dezelfde (digitale) taal spreekt, hoeven we niet meer te vertalen. In de praktijk: als iedereen voor communicatiedoeleinden zijn berichten eenmalig vertaalt naar OTM, begrijpt iedereen elkaar. Dure maatwerkkoppelingen zijn dan niet meer nodig. 

Het model biedt aan ontwikkelaars voldoende mogelijkheden en ruimte om aan bedrijfsspecifieke wensen en eisen te voldoen. De kracht van OTM zit in het feit dat het basismodel modulair is opgebouwd. Het is daardoor mogelijk om standaard datasets op te stellen voor veelgebruikte  berichten zoals transportopdrachten, statusinformatie, milieuzones, voertuigbeperkingen, updates van venstertijden, etc., waardoor de uitwisseling van die data tussen de verschillende ICT-systemen veel eenvoudiger wordt.

What’s new in OTM 5.0?

Even terug naar het begin: Het Open Trip Model is oorspronkelijk ontwikkeld om zogenaamde executie data uit te wisselen met controltowers. Inmiddels is OTM door diverse bedrijven en projecten toegepast en is gebleken dat het geschikt is voor veel bredere inzet in de logistieke sector. Zo hebben gemeenten en wegbeheerders informatie over voertuigbeperkingen, venstertijden, milieuzones, etc. via OTM beschikbaar gesteld aan belanghebbenden, zoals transportplanners. Ook is OTM bruikbaar gebleken voor het uitwisselen van transport-statusupdates van verladers naar vervoerders, en van vervoerders naar onderaannemers. OTM blijkt data uitwisseling tussen verschillende schakels en voor verschillende doeleinden een stuk eenvoudiger te maken.

Omdat we de gehele logistieke sector mee willen laten profiteren van het model, hebben we het uitgebreid met de mogelijkheid om transportopdrachten en zendinginformatie uit te wisselen. In de nieuwe versie, OTM 5.0, is de module "TLN-transportopdracht" geïntegreerd. Hiermee is uitwisseling van opdrachten en statusberichten mogelijk tussen Transport Management Systemen (TMS) en is de basis gelegd voor een standaard koppeling tussen TMS en Fleet Management Systemen (FMS). 

Wat is de planning en wanneer kan ik aan de slag met OTM 5.0?

SUTC en DALTI hebben de vertaalslag van de transportopdracht naar de nieuwe versie van OTM inmiddels gerealiseerd. Begin april is een online hackathon gestart met 7 leveranciers van ICT-systemen. Tijdens de hackathon ontwikkelen de leveranciers koppelingen tussen systemen op basis van OTM en testen zij of en hoe zij de basisversie van de TLN-transportopdracht kunnen modelleren op basis van OTM 5.0. Met de integratie wordt het niet alleen mogelijk om uniform met alle (wisselende) vervoerders transportopdrachten uit te kunnen wisselen, maar wordt het OTM ook krachtiger gemaakt.

Op dit moment zijn de eerste versies van het nieuwe model van de transportopdracht in OTM gemodelleerd en in de komende weken zal getest worden of alle systemen het model juist lezen. 

Wat is de rol van SUTC en DALTI?

Het OTM is in beheer bij SUTC en is daarmee voor de gehele logistieke (ICT-) sector vrij en gratis beschikbaar. SUTC adviseert en ondersteunt logistieke en ICT-leveranciers bij het maken van keuzes voor standaarden en bij de implementatie ervan. Ook draagt SUTC zorg voor de doorontwikkeling van het model in samenspraak met de gebruikers van het model: logistiek dienstverleners, verladers en ICT-leveranciers. SUTC faciliteert uitwisseling van kennis en ervaring met logistieke standaarden en zoekt proactief de verbinding met standaarden op het gebied van identificatie en autorisatie (iSHARE) en op gebied van het digitaliseren van vrachtdocumenten, met name de e-CMR.

De ICT-leveranciers, die zich hebben verenigd in DALTI werken samen om standaardisatie in de logistieke sector te versnellen. Zij zien OTM als de basis voor verdere standaardisatie in de logistiek en werken samen met SUTC aan de doorontwikkeling van OTM.

Zelf aan de slag

Wilt u zelf ook aan de slag met het Open Trip Model? Kijk hier voor meer informatie of neem direct contact met ons op via het contactformulier.