arrow close icon-chevron-left icon-chevron-right icon-twitter icon-facebook icon-linkedin icon-zoom icon-trash icon-user icon-cart icon-search icon-chat

SUTC vertaalt overheidsstrategie naar merkbaar voordeel voor de ondernemer

Het Ministerie van I&W werkt aan de zogenaamde 'Digitale Transport Strategie'. Middels deze strategie zet zij zich in om binnen tien jaar het hele goederenvervoer te digitaliseren, om informatie snel en eenvoudig uit te kunnen wisselen. Dat lukt alleen als overheid en bedrijven samen optrekken. Het Ministerie wijdt in de serie webinars van de Topsector Logistiek twee webinars aan dit thema.
In dit artikel laten we zien hoe SUTC praktische invulling geeft aan deze strategie van de overheid door ondernemers in de dagelijkse praktijk te helpen met vraagstukken rond data uitwisseling.

De Digitale Transport Strategie

Het ministerie van I&W organiseerde op 29 juni jl. een webinar over de Digitale Transport Strategie. In het webinar werd toegelicht op welke manier de overheid invulling gaat geven aan de uitvoering van de strategie. 

Het ministerie ziet samenwerking met het bedrijfsleven als essentiele voorwaarde om het doel te bereiken. Als andere belangrijke voorwaarde werd standaardisatie genoemd. In een volgend webinar op 27 juli gaat het ministerie verder in op de Basis Datadelen Infrastructuur die zij gaat realiseren voor de sector.

Met haar inspanningen om bedrijven te helpen met hun praktische vraagstukken omtrent data delen, werkt SUTC inherent mee aan realisatie van de doelen van het ministerie. Op 29 juli vertellen SUTC en DALTI in een webinar in dezelfde serie op welke manier zij bijdragen aan het uitvoeren van de strategie en hoe dit zich vertaalt in merkbaar voordeel voor MKB bedrijven.

Klik hier om u in te schrijven voor het webinar op 29 juli, 15:00 - 16:00 uur.

De samenwerking tussen DALTI en SUTC

SUTC werkt daartoe oa. nauw samen met DALTI, vereniging van ICT-leveranciers aan de ontwikkeling en adoptie van open ICT-standaarden in planningssystemen en boordcomputers. Als de open standaarden geïntegreerd zijn in hun systemen, hoeven logistieke partijen nog maar 1x een koppeling te maken om data uit te kunnen wisselen met al hun ketenpartners. Een grote vooruitgang, want voorheen had men voor data-uitwisseling met elke afzonderlijke ketenpartner een maatwerkkoppeling nodig.

De focus van SUTC en DALTI ligt op dit moment op de verdere ontwikkeling en implementatie van het Open Trip Model (het open source datadeelmodel voor logistieke systemen), maar zij ondersteunen daarnaast ook de integratie van de digitale transportdocumenten zoals eCMR, e-factuur, iSHARE (identificatie en autorisatie) en de afvalstandaarden EBA en Stosag.

Meer weten over de rollen en werkwijze van SUTC en DALTI?