arrow close icon-chevron-left icon-chevron-right icon-twitter icon-facebook icon-linkedin icon-zoom icon-trash icon-user icon-cart icon-search icon-chat

SUTC en het belang van open ICT-standaarden voor de logistiek

28-04-2020 - SUTC maakt zich hard voor veilig en efficiënt data delen met behulp van open logistieke ICT-standaarden, zodat bedrijven efficiënt en kosteneffectief kunnen werken, ketensamenwerking en innovatie bevorderd worden en de gehele logistieke sector daarvan mee profiteert.

Logistiek in Nederland anno 2020

Logistiek in Nederland anno 2020: duizenden verschillende verladers en logistiek dienstverleners, honderden expediteurs, ICT-leveranciers en tientallen platforms, die allemaal met verschillende (en wisselende) partijen samenwerken. Tientallen verschillende Transport , Fleet en Warehouse Management Systemen van weer tientallen verschillende leveranciers. En dan nog de communicatieplatforms van overheden, Ports, eCMR, en de intern gebruikte financiële, commerciële en HR-systemen. En al die systemen werken met verschillende technische talen. Kortom, de veelheid aan partijen en systemen in het logistieke systeem maakt dat samenwerken en digitaliseren uitdagend is.

De problematiek van digitalisering

Dat digitalisering een uitdaging is blijkt ook uit het ‘Nationaal Onderzoek data en digitalisering in de logistiekdat in 2019 is uitgevoerd door TLN, evofenedex en Beurtvaartadres onder logistiek dienstverleners, verladers, vervoerders, eigen vervoerders en expediteurs. Terwijl 85% van de partijen aangeeft digitalisering belangrijk te vinden, zegt bijna 50% van de verladers dat de tijd die het inrichten van het systeem en de complexiteit, een knelpunt is voor automatisering en ICT-innovatie.

Meer dan 70% van de bedrijven geeft aan dat de gebruikte systemen slechts beperkt data met elkaar kunnen uitwisselen en dat het (zeer) ingewikkeld en kostbaar is om dit te realiseren. Het onderzoek laat tegelijk overduidelijk zien dat de wens om dit voor elkaar te krijgen groot is: meer dan 70% vindt dit wenselijk tot zeer wenselijk.

Wat staat ons te doen?

Wat moeten we doen om ervoor te zorgen dat de verschillende ICT-systemen wel eenvoudig data met elkaar uit kunnen wisselen? Kort gezegd moeten we informatie (of data) gaan uitwisselen in een standaard digitale vorm, in een gemeenschappelijke taal en middels een standaard mechanisme voor identificatie en autorisatie. Dat zullen we hieronder toelichten.

Ten eerste moeten we organiseren dat alle informatie (of data) elektronisch uitgewisseld wordt. Op dit moment vindt informatie uitwisseling nog plaats via Excel-bestanden, e-mails, pdf-berichten, maar ook via telefoon en papier. Om informatie in al die verschillende vormen in systemen te kunnen verwerken, is vaak handmatige invoer nodig en/ of dure conversies. Daar willen we van af.

Ten tweede is er de kwestie van taal. ICT-systemen die met verschillende technische talen werken, kunnen elkaars data niet goed interpreteren en verwerken. Nu wordt dat nog opgelost met (dure) maatwerkkoppelingen tussen systemen. Om echt efficiënt data te kunnen delen, is het nodig om een gezamenlijke taal te gebruiken die al die verschillende ICT-systemen ‘verstaan’.

Ten derde is er nog de veilige en gecontroleerde toegang tot systemen en tot data: aan wie laat ik welke informatie zien en hoe weet ik zeker dat ik de juiste persoon of organisatie voor me heb?

Open standaarden bieden een uitkomst

En daarvoor bieden open logistieke ICT-standaarden een uitkomst. Het gebruik van open standaarden heeft verschillende voordelen:

  • Iedereen kan een open standaard gebruiken
  • Er zit geen partij achter met een commercieel belang
  • Open standaarden zijn gratis, of voor een beperkt bedrag beschikbaar.
  • Organisaties kunnen een open standaard voor eigen gebruik aanpassen

Als iedereen, of de meerderheid van de partijen in de logistiek, ervoor kiest om dezelfde standaarden te gebruiken, wordt de automatisering van de logistiek een heel stuk eenvoudiger.

Welke open standaarden zijn er?

Voor elk van de drie genoemde “to do’s” zijn inmiddels open standaarden ontwikkeld:

eCMR, EBA, transportopdracht en e-factuur maken papierloos en digitaal werken mogelijk, het Open Trip Model (OTM) als open source data deelmodel biedt een gezamenlijke taal waarmee alle ICT-systemen onderling data kunnen uitwisselen, en het iSHARE afsprakenstelsel regelt eenvoudige en veilige toegang tot data.

Wat is de rol van SUTC?

SUTC maakt zich hard voor veilig en efficiënt data delen met behulp van open logistieke ICT-standaarden, zodat bedrijven efficiënt en kosteneffectief kunnen werken, ketensamenwerking en innovatie bevorderd worden en de gehele logistieke sector daarvan mee profiteert.

Open standaarden werken zoals gezegd het beste als deze door veel verschillende partijen worden gebruikt. Want dan worden vertalingen en omzettingen tussen systemen overbodig. Vergelijk met telefoons of Whatsapp: dat wordt pas echt interessant als je vrienden dat ook hebben.

SUTC zet zich daarom niet alleen in voor het ontwikkelen van open standaarden, maar stimuleert en faciliteert vooral de adoptie en implementatie ervan. SUTC creëert draagvlak op verschillende niveaus voor het gebruik van open standaarden, en werkt aan de doorontwikkeling van de standaarden, in samenspraak met gebruikers. Dit is cruciaal voor het succes: de standaard dient werkbaar te zijn voor ontwikkelaars van systemen en voor de diverse samenwerkingspartners in de logistieke ketens.

Meer weten?

Hier vind je een apart artikel waarin we ingaan op het Open Trip Model. Daarnaast organiseren we op 8 mei ons webinar ‘Transport organiseren zonder EDI-syndroom, met behulp van OTM en iSHARE'.

En wanneer je meer informatie wilt over een van de andere standaarden, kun je terecht op onze website, de website van iSHARE, of kun je contact met ons opnemen via het contactformulier. Wij helpen je graag verder!