arrow close icon-chevron-left icon-chevron-right icon-twitter icon-facebook icon-linkedin icon-zoom icon-trash icon-user icon-cart icon-search icon-chat

Standaardisatie opgenomen in Digitale Strategie Ministerie

Minister Van Nieuwenhuizen heeft onlangs het plan ‘Digitale transport strategie Goederenvervoer’ gepresenteerd. Deze strategie moet er toe leiden dat ondernemers optimaal kunnen profiteren van de mogelijkheden die digitalisering aan het goederenvervoer biedt. Wij zijn tevreden met de benadering die de minister voorstaat om te werken vanuit uniforme technische standaarden.

Standaarden op agenda van Ministerie I&W

De doelstellingen zijn de volledige en gestroomlijnde digitalisering van multimodaal goederenvervoer en een toekomstbestendige digitale infrastructuur voor een vlot, veilig en duurzaam goederenvervoer in Nederland en met onze handelspartners. 

Het ministerie schrijft dat de partijen die betrokken zijn in goederenvervoer niet allen in dezelfde digitale taal communiceren. Een belangrijke oorzaak van dit knelpunt is onvoldoende koppeling tussen de verschillende standaardisatie ontwikkelingen in het internationale en het nationale goederenvervoer. Met name de standaardisatie voor individuele transportmodaliteiten wijken dikwijls van elkaar af. Op deze wijze ontstaat er een lappendeken van oplossingen voor digitale informatie-uitwisseling met als gevolg een gebrekkige interoperabiliteit, vaak gekoppeld aan hoge transactiekosten tussen de verschillende transportmodaliteiten en tussen bedrijven onderling.

Als SUTC faciliteren we logistiek dienstverleners, verladers en ICT leveranciers bij het ontwikkelen en beheren van logistieke ICT standaarden. Daarom zijn we zeer tevreden met deze ontwikkeling. Wanneer we gaan werken volgens standaarden zal dit een positief effect hebben op de Nederlandse economie. We lobbyen samen met TLN en evofenedex bij de overheid om niet de taak op zich te nemen om een standaard te selecteren, maar juist op zoek te gaan naar een standaard die geformuleerd wordt vanuit de markt. Uiteindelijk moet er in de markt mee gewerkt worden en zij weten als geen ander welke eisen er gesteld moeten worden aan een standaard voordat deze functioneel is.

Hierbij de link naar de Digitale transport strategie Goederenvervoer.