arrow close icon-chevron-left icon-chevron-right icon-twitter icon-facebook icon-linkedin icon-zoom icon-trash icon-user icon-cart icon-search icon-chat

Elektronische Begeleidingsbrief Afval -EBA versie 1.2 beschikbaar

Voor afvaltransport is een zgn ‘begeleidingsbrief’ wettelijk verplicht. De EBA, een open IT-standaard voor het uitwisselen van deze informatie, heeft een aantal kleine aanpassingen ondergaan (versie 1.2). De update naar versie 2.0, met meer structurele aanpassingen, is in voorbereiding.

Een toekomstbestendige EBA

Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers uit de afvalsector heeft de afgelopen periode onder begeleiding van SUTC gewerkt aan het toekomstbestendig maken van de EBA. Dit gebeurt in twee fases.

In de eerste -inmiddels afgeronde- fase zijn kleine verbeteringen en aanpassingen doorgevoerd en gepubliceerd in EBA versie 1.2. Het staat gebruikers van de EBA vrij om al dan niet over te stappen op de nieuwe versie. Gebruikers die dit wel willen doen, kunnen informatie over de te nemen stappen vinden in het semantic treehouse van SUTC.

In de tweede fase wordt onderzocht welke structurele inhoudelijke en technische aanpassingen gewenst zijn. Een eerste analyse hiervoor is inmiddels uitgevoerd. In opdracht van SUTC heeft TNO een analyse gemaakt in hoeverre de EBA en het Open Trip Model op elkaar aansluiten en mogelijk gecombineerd kunnen worden. De uitkomsten van deze analyse worden binnenkort besproken met de sector.

Wie nemen deel in de werkgroep EBA?

De werkgroep EBA is een brede groep die bedrijven vertegenwoordigd bij wie het afval ontstaat (primaire en secundaire ‘ontdoeners’), de bedrijven die afval inzamelen en vervoeren (inzamelaars en vervoerders), de bedrijven die de afvalstoffen ontvangen en be-/verwerken (recyclers en (eind) verwerkers) en tenslotte de bedrijven die de gehele keten ondersteunen met hard- en software!

Bij de ontwikkelingen met betrekking tot de EBA zijn ook Transport en Logistiek Nederland (TLN), de Vereniging Afvalbedrijven (VA), de BRBS Recycling en de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD) betrokken.

Meer weten: stuur een mail naar info@sutc.nl