arrow close icon-chevron-left icon-chevron-right icon-twitter icon-facebook icon-linkedin icon-zoom icon-trash icon-user icon-cart icon-search icon-chat
Elektronische Begeleidingsbrief Afval

Meest gestelde vragen

Wat is het verschil tussen de papieren, digitale en elektronische begeleidingsbrief?

De papieren begeleidingsbrief is verplicht tijdens het vervoer van afvalstoffen. De papieren vormvaste begeleidingsbrief is vastgelegd in de Wet milieubeheer. De wet biedt tevens de mogelijkheid om toestemming te krijgen voor het gebruiken van een digitale gegevensdrager, zoals een boordcomputer, PDA, mobiele telefoon, tablet. De digitale begeleidingsbrief is dus feitelijk niets meer dan een gegevensdrager.

De elektronische begeleidingsbrief betreft de interactie tussen partijen, het uitwisselen van de informatie op de begeleidingsbrief op een gestandaardiseerde wijze.  Nu sturen veel partijen (gegevens op de) begeleidingsbrief op verschillende manieren naar elkaar. Gevolg is dat iedere ontvanger deze informatie in het eigen systeem moet kloppen of dat er voortdurend nieuwe koppelingen moeten gemaakt tussen de diverse softwaresystemen. Kost tijd en dus geld en de kans op fouten bij het overnemen van de informatie koste ook weer tijd en nog meer geld. Met de Elektronische Begeleidingsbrief Afval (EBA) is dat voorbij. Met 1 druk op de knop zit de juiste informatie in de eigen administratie.

Waar staat EBA voor?

Elektronische Begeleidingsbrief Afval

Wat is een open standaard?

Een afspraak die de wijze waarop we informatie met elkaar delen regelt en die open staat voor iedereen. Elektronische berichten worden zonder enige aanpassing door ieder systeem herkend en verstuurd.

Worden bedrijven straks gedwongen digitaal te gaan werken als de sector een standaard afspreekt?

Nee, bedrijven worden hiertoe niet gedwongen. De digitalisering is een ingezette trend die doorgaat. Om de voordelen van de digitalisering optimaal te benutten, is het zeer raadzaam de gegevens met uw opdrachtgevers en klanten uit te wisselen via de EBA.

Wat is mijn voordeel van een sectorale standaard?

Voor iedere klant met een afwijkend softwarepakket zal je eigen leverancier koppelingen moeten maken, terwijl dat met een standaard niet hoeft. Een open standaard vergt een eenmalige aanpassing van de software. Hoe groot deze zal zijn, hangt af van hoever de eigen software afwijkt van de afgesproken standaard.  Daarnaast is er minder administratie en minder kans op fouten.

Waarom heeft de sector zelf geïnvesteerd in een open standaard? De markt zal dat toch vanzelf gaan afdwingen?

Het aantal aanbieders groeit en er zijn absoluut geen signalen dat softwareleveranciers gezamenlijke afspraken te maken. Vergelijk de mobiele-telefoonaanproducenten, die wel samen een afspraak over een universele oplader hebben gemaakt. Overigens niet op eigen initiatief, maar omdat de overheid ze ertoe dwong. Het is de hoogste tijd om zelf het initiatief te nemen. De investeringskosten voor een open standaard vallen in het niet bij de besparingen.

Heb ik met de EBA automatisch een toestemming van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) om met een digitaal begeleidingsbrief te rijden?

Nee u ontvangt niet vanzelfsprekend een vrijstelling. Op de website van het LMA vindt u informatie over hoe een vrijstelling verkregen kan worden http://www.lma.nl/begeleidingsbrief/procedure.htm Sommige software leverancier hebben de vrijstelling al op basis van de software verkregen, u hoeft in dat geval niet zelf een vrijstelling aan te vragen.

Vervalt met het gebruik van de digitale begeleidingsbrief ook de verplichting om een handtekening te zetten?

Ja, als u van het LMA een vrijstelling heeft voor een alternatieve gegevensdrager zoals de EBA, dan vervalt de verplichting van een handtekening.

Alle gegevens zijn al bekend bij de verwerker, waarom zou je niet alleen een weegbevestiging sturen zonder een vooraanmelding?

De verwerker beschikt inderdaad al over de gegevens van de afvalstroom. De vooraanmelding is daarom voornamelijk bedoeld om de verwerker te informeren over de huidige vracht. Zeg maar de digitale variant van het overhandigen van de papieren begeleidingsbrief.

Is het voldoende om in één keer alle vrachten aan te melden bij de verwerker?

Nee dit is niet voldoende. Uit deze lijst kan de weegmeester/acceptant niet opmaken welke vracht de chauffeur bij aankomst daadwerkelijk bij zich heeft. Het is te vergelijken met het opsturen van een stapel papieren begeleidingsbrieven richting de verwerker. De weegmeester moet bij aankomt van de chauffeur weten welke begeleidingsbrief uit de stapel(s) hij moet gebruiken. Wil men de hele lijst van vrachten opsturen, dan gaat de vooraanmelding in twee stappen. Stap 1 het opsturen van de dagplanning. Stap 2 het activeren van de actuele vracht. Het is binnen de EBA ook mogelijk om alleen de actuele vracht aan te melden bij de verwerker. Er zijn dan geen twee stappen nodig, deze methode heeft daarom de voorkeur.

Is het mogelijk om voor onze koppeling zelf nieuwe velden toe te voegen aan de EBA?

Nee dit kan niet. Partijen communiceren via één berichtformaat.

Hoe bepaal je het adres van de webservice voor de vooraanmelding?

Een verwerker heeft per verwerkersnummer een vast adres naar de webservice die voor de vooraanmeldingen van het betreffende verwerkersnummer van toepassing is. Het is mogelijk om één webservice voor meerdere verwerkersnummers te hebben. De verwerker maakt zijn adressen bekend bij het afgeven van een afvalstroom of tijdens het moment dat er afspraken worden gemaakt over het digitaal vooraanmelden van vrachten.

Hoe bepaal je het adres van de webservice voor de weegbevestiging?

In de vooraanmelding kan optioneel een adres voor de weegbevestiging meegestuurd worden. Als er een adres is opgegeven wordt nadat het transport is geaccepteerd en gewogen op dit adres de weegbevestiging aangeboden.

Moet ik de digitale begeleidingsbrief bewaren, en zo ja hoelang?

Als ontheffing is verleend voor het gebruik van een alternatieve gegevensdrager, is er automatisch ontheffing verleend voor het bewaren van een papieren of een gescande versie van de begeleidingsbrief. Wel moeten de gegevens zoals vermeld op de standaard begeleidingsbrief, worden geregistreerd en tenminste 5 jaar bewaard.